dijous, 24 de febrer del 2011

Comunicat de premsa de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat: Anunci de la dissolució del Consorci d'Aubarca-Es Verger

[A la imatge, M. Antònia Sureda (que fóu la darrera Gerent del Consorci d'Aubarca-Es Verger),
R. Gili, batle d'Artà, i M. À. Grimalt, Conseller de Medi Ambient (tots ells d'UM),
durant la inauguració d'una passarel·la de fusta damunt un torrent d'Artà
el passat dia 22-10-2009. Imatge amablement cedida per
L'Observador del Llevant]

[A la imatge, d'esquerra a dreta, el Director del Parc Natural, el D. G. de Biodiversitat, V. Vidal, el Conseller de Mobilitat i Medi Ambient, G. Vicens, el Gerent d'Espais de Natura Balear, F. Aguiló (que ha assumit, fins ara, la Gerència ndel Consorci que es dissol) i la Secretària general tècnica de la Conselleria, en un moment de la seva visita dia 18 de març de 2009 a Artà]

Pel seu interès, copiam literalment i enllaçam a aquest comunicat de premsa oficial.

Dia i hora d'emissió
: 24/02/2011, 14:04
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat (Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat)

Nota informativa

El Consorci Aubarca-es Verger es dissol per criteris econòmics i de funcionalitat, i el seu personal i les seves tasques s’integren en el Parc Natural de la Península de Llevant

L’àmbit del consorci coincidia amb el del parc natural, per la qual cosa s’ha decidit simplificar l’estructura de gestió i estalviar recursos econòmics

La junta del Consorci Aubarca-es Verger decidirà demà la dissolució de l’entitat. Les funcions de l’entitat, integrada per les conselleries de Medi Ambient i Mobilitat, Presidència i Agricultura, i Treball i Turisme, i per l’Ajuntament d’Artà, seran assumides a partir de demà per l’empresa pública Espais de Natura Balear, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i gestora dels espais naturals protegits de les Illes Balears.
El consorci deixa de funcionar en coincidir el seu àmbit territorial amb el del Parc Natural de la Península de Llevant. El personal del consorci i totes les tasques que li corresponien s’incorporen i integren en el Parc Natural de la Península de Llevant.
La decisió de la dissolució del consorci obeeix a criteris econòmics i de funcionalitat. La gestió de les finques públiques d’Aubarca i es Verger es veu així simplificada i s’estalvien recursos econòmics en una sola estructura. Cal recordar que la figura del gerent del consorci ja fou suprimida fa gairebé un any.
La participació de l’Ajuntament d’Artà en la gestió d’Aubarca i es Verger queda garantida a través de la junta rectora del Parc Natural de Llevant.

_________________________________________________

Els Verds-Esquerra d'Artà celebram aquesta proposta dels responsables de la Conselleria de Medi Ambient, que representa una major eficàcia dels recursos econòmics públics, eficiència en la gestió del Parc Natural de la Península de Llevant, unificació de les funcions i de la jerarquia -des que el Bloc ha assumit la conselleria, fa un any, ja s'ha anat avançant en aquest sentit, posant la gestió sota un funcionari, el director del PNL-, i un estalvi, que s'ha d'agrair en temps de crisi. Amb la dissolució del Consorci, es suprimeix, d'una vegada per totes, la figura del seu Gerent (més de 30.000 euros bruts de sou l'any). Es guanyarà en transparència, i s'acaba amb els dubtes, problemes, contradiccions i solapaments que presentava la doble existència de dos organismes per a la gestió d'un idèntic territori.
Els Verds-Esquerra d'Artà vàrem proposar aquesta supressió dia 21 de setembre de 2009 a les Conselleries d'Hisenda, Medi Ambient i Presidència del Govern de les Illes Balears: Proposta de Els Verds-Esquerra d'Artà de Supressió del Consorci d'Aubarca - Es Verger.
Així mateix, vàrem dur la mateixa proposta al Ple de l'Ajuntament d'Artà, on es va discutir (a pesar del Batle, que no la va incorporar en el respectiu ordre del dia), i on PP, UM i PSOE es varen mostrar radicalment en contra de la proposta (accediu a l'acta d'aquella sessió ordinària del Ple, de dia 29-11-2009).
El Consorci d'Aubarca-Es Verger ha estat, lamentablement, una eina per a fer clientelisme per part del PP i d'UM especialment la darrera legislatura. La regidora d'UM (i actualment, parlamentària) M. Antònia Sureda en va ser la gerent, fins que UM fóu expulsada del govern de les principals institucions balears. Ha estat aquesta legislatura també, que es va contractar un militant d'UM per a dur a terme tasques d'assessorament agrícola-ramadera, algunes de les quals, per cert, fortament criticades pels ecosocialistes artanecs. Recentment, Els Verds-Esquerra han posat en dubte la compatibilitat d'aquest contracte amb el càrrec de regidor que, el passat mes de desembre, aquest militant va assumir.

Què n'ha dit la premsa:
- Diario de Mallorca, 25-02-2011: El Govern anuncia la disolución del consorcio público de las fincas Albarca-es Verger.
- Última Hora, 25-02-2011: El Govern suprime el Consorci Aubarca-es Verger por motivos económicos.

diumenge, 20 de febrer del 2011

"Batua el mundo Bauzá, a ver si dises tambien que hay que defender el nuestro foraster"L’assemblea de Maulets del Raiguer, ha fet aquest interessant vídeo, sobre en Joserra Bauzà i les seves "pintoresques" (per ser amables) propostes de la defensa de les modalitats de la llengua. Extret de Contrainformació Mallorca

divendres, 18 de febrer del 2011

Nefasta (i perillosa) gestió dels residus per part d'UM-PSOE (II)

A la vista del que està passant a Pollença (exemple de pèssima gestió municipal), i a municipis com Andratx i Son Servera (on s'han adoptat mesures preventives i informatives abans que arribi la plaga)
Els Verds-Esquerra d'Artà identifiquen un possible cas de palmera afectada pel Becut vermell i exposen la necessitat d'adoptar mesures preventives per part de l'Ajuntament
Denuncien el cas omís que s'ha fet de la problemàtica de la uralita incorrectament emmagatzemada, i d'altres irregularitats per part del Batle d'Artà i del regidor de Medi Ambient (UM)

Els Verds-Esquerra instaren ahir l'Ajuntament d'Artà a adoptar les mesures de prevenció adients (i obligatòries, com les establertes a la Resolució de la Conselleria d'Agricultura de 25 de maig de 2010), així com facilitar informació a la ciutadania, als propietaris d’exemplars de les diferents espècies de palmera i als empresaris locals de jardineria, relativa a la molt agressiva plaga del Becut vermell” (Rhynchophorus ferrugineus), tal i com s’està duent a terme en d'altres municipis encara no afectats, com són els d'Andratx i Son Servera. El municipi d'Artà no està afectat encara, oficialment, per aquesta plaga; els ecosocialistes artanencs, no obstant això, estan preocupats per l'aspecte d'algun exemplar de palmera de les que hi ha a les instal·lacions municipals del punt verd d'Artà, i pel fet que el municipi proper de Manacor sí que es troba entre els afectats.

Els Verds-Esquerra han aportat, en la mateixa instància, fotografies de la palmera l'aspecte de la qual els preocupa, i també d'un dels grans dipòsits -també al punt verd d'Artà- de restes de poda, al qual es poden trobar restes de palmera sense que se les hagi tractat de cap manera (ni enterrades, ni incinerades, ni capolades). Aquestes circumstàncies, atesa la perillositat, l'extensió i la intensitat de la plaga, han estat posades en coneixement del Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Presidència. Properament, algun tècnic d'aquest Servei balear ha d'efectuar una visita a les instal·lacions municipals anteriorment esmentades.

Els ecosocialistes artanencs exposen en la seva instància dos exemples, un de negatiu, i l'altre de positiu, de gestió municipal dels residus vegetals i dels de la palmera en particular: l'exemple negatiu elegit és la gestió municipal de l'Ajuntament de Pollença, on un incorrecte dipòsit de les restes en un solar municipal ("Llenaire") podria haver fet d'aquest un focus d'expansió d'aquest escarabat (gestió que ha dut recentment el defensor del poble a obrir un expedient); l'exemple positiu, seria el de l'Ajuntament d'Andratx el qual, advertit per associacions i veins, ha engegat un conjunt de mesures informatives i preventives; també consta que l'Ajuntament de Son Servera (tampoc no afectat, encara, oficialment, per la plaga) fa estona que ha adoptat mesures adients de prevenció.

Cas omís de les advertències de Els Verds-Esquerra d'Artà i d'altres irregularitats en el funcionament del Punt verd d'Artà

Els Verds-Esquerra han hagut de reiterar a l'Ajuntament -davant del fet que no s'hagi corregit a pesar de l'advertiment que es féu el passat 4 de febrer- la necessitat d'eliminar la gran quantitat de restes d'uralita en mal estat que es troba en zona de trànsit del públic del Punt verd d'Artà. Es torna a exposar la necessitat que "es prenguin immediatament les mesures oportunes per tal que les instal·lacions municipals del Parc Verd d’Artà no presentin les condicions d’emmagatzemament de residus de materials de la construcció amb component d’uralita, evitant el risc que presenten en l’actualitat per als treballadors municipals que se n’encarreguen de la gestió, els usuaris que hi van a dipositar-hi els seus residus, i el risc de contaminació mediambiental". El regidor G. Caldentey, portaveu d'aquesta formació, adverteix que la no eliminació d'aquests residus del Punt ver d'Artà, com la no correcció pel que fa a la gestió d'altres (per exemple, de les bombones de càmping gas i envasos d'aerosols), obligarà la formació a formular la corresponent denúncia davant de la Conselleria de Medi Ambient.

El regidor Caldentey denuncia, per altra banda, que un dels tècnics encarregats d'aquesta instal·lació municipal el va advertir de la prohibició, per part del regidor responsable de l'àrea (Bartolomé Brunet, UM), que s'hi fessin fotografies, particularment, el regidor de l'oposició ecologista i d'esquerra. Consten a Caldentey queixes d'algun propietari de parcel·la en sòl rústic d'Artà, per haver-se-li impedit dipositar els seus residus. Consta també com el Batle, Rafel Gili, autoritza sense cap tipus de control la retirada de residus per part d'interessats; la sol·licitud es fa per escrit a Batlia, i l'autorització també, però ni un ni l'altre document passen per Registre -molt en l'estil clientelista i obscurantista propi d'UM-PSOE d'Artà. Els Verds-Esquerra d'Artà sospiten de l'existència de "llistes negres" per part de l'equip de govern municipal sobre qui pot i qui no pot fer ús d'aquestes instal·lacions.

Què en diu la premsa:

- Última Hora, 10-02-2011: Els Verds-Esquerra alertan de la posible llegada del picudo rojo al municipio. El grupo insta al Consistorio a adoptar las medidas oportunas y preventivas.

divendres, 4 de febrer del 2011

Nefasta (i perillosa) gestió dels residus per part d'UM-PSOE

Vista general del gran caramull d'uralita en mal estat, ubicat
en zona de trànsit dels usuaris


Vista general del gran caramull d'uralita en mal estat, ubicat
en zona de trànsit dels usuarisVista general del gran caramull d'uralita en mal estat, ubicat
en zona de trànsit dels usuarisBidons plens envasos aerosols i contenidor inadequat emprat per a més envasos aerosols


Les bosses per a l'adequat emmagatzemament d'uralita, plenes des de l'estiu


Detall de l'etiqueta de les bosses per a l'adequat emmagatzemament d'uralita


Constaten aproximadament quatre tones d'uralita rompuda acaramullada des de fa més de mig any
Els Verds-Esquerra d'Artà reclamen a l'Ajuntament la immediata retirada dels residus perillosos del Parc Verd d'Artà pel risc per a la salut de les persones i dels treballadors i de contaminació ambiental, o la clausura temporal del recinte
Denuncien una vegada més la paràlisi i retrocessos de l'equip de govern municipal en la gestió dels residus

Els Verds-Esquerra d'Artà han instat l'Ajuntament d'Artà a prendre immediatament les mesures oportunes per tal que les instal·lacions municipals del Parc Verd d’Artà no presentin les condicions que es descriuen, evitant el risc que presenten en l’actualitat per a la salut dels treballadors municipals que se n’encarreguen de la gestió, dels usuaris que hi van a dipositar-hi els seus residus, i el risc de contaminació mediambiental i que, mentres tant no es faci, atès el risc per a la salut de les persones i per al medi ambient, es suspengui temporalment l'activitat d'aquelles instal·lacions municipal.

Les condicions que suposen aquest risc i exposades pels ecosocialistes artanencs consisteixen en l'incorrecte emmagatzemament que s'hi fa, de determinats residus que s'hi duen, com ara materials aïllants de la construcció ("uralita"), i envasos d'aerosols i pintures plàstiques. En la instància, s'exposa que les instal·lacions del Parc Verd d'Artà haurien d'estar suficientment dotades dels contenidors adequats per al correcte dipòsit d'aquests tipus de residus. Segons la Normativa adduïda, és necessari que aquests residus es dipositin dins bidons, contenidors o saques adequades i sense desperfectes, per tal d'evitar el risc de contaminació del medi ambient i un possible dany a les persones que estiguin en contacte.

La major part dels residus de construcció i demolició (RCD) assenyalats són residus del grup "17 06", segons la classificació del llistat LER de residus de l'Ordre Ministerial MAM/304/2002. Els residus de material d'aïllament o construcció que contenen amiant (“uralita”) (LER 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*) que s'hi troben solen ser antics i amb una composició tal que permet que el residu emeti fibres i partícules susceptibles d'introduir-se a les vies respiratòries dels animals i humans que hi estiguin en contacte. Els Verds-Esquerra calculen que actualment hi podria haver a prop d'unes 4 tones d'aquest perillós material.

Segons els ecosocialistes, aquesta situació ha estat traslladada en múltiples ocasions al regidor de Medi Ambient els darrers mesos per part dels treballadors encarregats de la gestió d'aquestes instal·lacions municipals. També consta, per altra banda, que el gran caramull de restes d’uralita hi roman, al menys, des de la passada tardor (d'ençà que els sacs adients varen quedar plens, al seu moment).

Els Verds-Esquerra lamenten que es produeixin situacions com aquesta que podrien afectar la salut dels treballadors i dels ciutadans que, cívicament, van al Parc Verd d'Artà a dipositar-hi els residus. Esperen que l'equip de govern sigui capaç de solventar aquestes irregularitats en el funcionament de les instal·lacions municipals esmentades, i no haver d'anar a denunciar a la conselleria de Medi Ambient -i que l'Ajuntament pogués haver d'assumir una sanció, com va ser el cas amb la deficient gestió dels vehicles abandonats en la via pública.

Els ecosocialistes titllen la gestió en residus de l'equip de govern municipal aquesta legislatura de "zero a l'esquerra", no podent-se comptar cap avanç ni un (per exemple, no s'ha habilitat cap Punt Verd a la Colònia de Sant Pere), però sí, en canvi, una sèrie de successos que, més aviat, representen passes enrera, com ara apartar la Fundació Deixalles de la recollida selectiva de residus, la nefasta recollida del fems especialment els mesos d'estiu, o la passivitat a l'hora de millorar la gestió dels vehicles abandonats a la via pública, que ha derivat en una sanció de 10.000 euros.

Què en diu la premsa:
- Diario de Mallorca, 05-02-2011: Caldentey denuncia la "nefasta y peligrosa" gestión local de los residuos.
- Diari de Balears, 06-02-2011: Verds-Esquerra d'Artà denuncia l'acumulació d'uralita rompuda.
- El Mundo-El Día de Baleares, 06-02-2011: Denuncian la "nefasta" gestión del punto verde en Artà.

dijous, 3 de febrer del 2011

Manifest del Sector Crític de CCOO: "PERQUÈ NO VOTEM L'ACORD DE PENSIONS"

[Imatge de Josetxo Ezcurra, extreta de Rebelión.org (02-02-2011)]

Ens han fet arribar aquest Manifest del Sector Crític del sindicat CCOO, sobre la recent reforma de les pensions.

PERQUÈ NO VOTAM L'ACORD DE PENSIONS
Les companyes i companys que conformam el sector crític de CCOO hem votat en contra, en el Consell Confederal del dia 1 de febrer, de l'Acord al qual han arribat els sindicats i el govern sobre la modificació del sistema de pensions pels següents motius:

CONSIDERACIONS GENERALS
1. La modificació de la pensió de jubilació no és assumpte de "urgent necessitat", des del moment que, fins i tot amb els càlculs que fan els interessats catastrofistes de sempre, es reconeix que el nostre sistema, tal i com avui està configurat, no tindria problemes fins al 2030 i gaudeix d'un superàvit, encara en temps de crisi com l'actual, de 64.000 milions de Euros. Per això, consideram que la reforma (que caldria desenvolupar per millorar el Sistema Públic de Pensions i mai per empitjorar-lo sobre la base de retalls) podria realitzar-se en un futur no marcat pel llast de la crisi i la pressió dels especuladors.
2. Tenim una despesa en pensions 3 punts inferior a la mitjana de la UE i la seguirem tenint almenys fins al 2030, moment en què encara estarem un punt per sota.
3. La crisi econòmica que patim no té res a veure amb les pensions ni amb el seu futur, sinó amb un sistema financer descontrolat i depredador lligat a l'especulació immobiliària. En lloc de controlar aquests excessos, aquesta reforma provocarà un transvasament d'estalvi cap als fons de pensions privats, alimentant la mateixa lògica que ha causat la crisi i posant en sever risc aquest mateix estalvi dels treballadors.
4. Que la reforma es faci amb aquesta urgència és, en paraules de la ministra d'Economia i del President de Govern, per donar "confiança" als especuladors financers (els mercats), però això no vol dir que aquests deixin d'especular. La qüestió és clara: s'està actuant en benefici, no de la ciutadania, sinó dels poders financers.
5. Les projeccions en què es basen els que volen rebaixar la despesa per al sosteniment del sistema no tenen en compte ni el creixement del PIB futur ni de la productivitat. Amb un creixement modest de la productivitat haurà molts més recursos que els actuals per a les pensions.
6. El finançament de les pensions, en cas hipotètic que pogués tenir dèficit en el futur, no té perquè ser sempre finançada amb quotes sobre els salaris, també pot fer-se amb tributs progressius sobre els beneficis o dels PGE.

ASPECTES CONCRETS DE L'ACORD
L'Acord Govern-sindicats conté mesures que considerem inasSumibles, especialment les següents:
Augment de l'edat legal de jubilació i exigència de més anys cotitzats.
- S'augmenten tres anys i mig els anys obligatoris de cotització per tenir dret a la jubilació ordinària als 65 anys, amb el 100% de la base reguladora (passant de 35 a 38,5 anys).
- Es necessitaran 37 anys cotitzats per jubilar-se als 67 anys amb el 100% de la base reguladora, la qual cosa suposa dos anys més de cotització i augment de dos anys de l'edat de jubilació.
- Desapareix la jubilació especial als 64 anys.
Augmentar l'edat mínima obligatòria de jubilació per a la pràctica totalitat de les persones treballadores als 67 anys és una retallada de drets molt important, amb les conseqüències socials d'haver d'estar treballant fins a una edat inassumible físicament moltes vegades, de manera que és fàcil preveure un augment important de les situacions d'incapacitat temporal entre els futurs treballadors de més de 65 anys, amb l'agreujant que l'empresari pot acomiadar quan vulgui amb les facilitats que dóna la reforma laboral, aplicant-se a la persona acomiadada els coeficients reductors (un 7,5% cada any que es jubili abans de l'edat ordinària, 67 anys en la majoria dels casos). A tot això s'afegeix la dificultat que tenen aquests col·lectius de seguir treballant, com ho demostra que la taxa d'ocupació de les persones de 60 a 64 anys és del 32,1% enfront del 66,5% dels de 50 a 54 anys.
El retard de l'edat de jubilació suposa, a més, tancar la porta dos anys més als milions dejoves que estan en atur i als que se'ls nega la possibilitat de treballar.
Augmentar el període de cotització a 38,5 anys és posar un llistó inassolible per a una majoria de treballadors i treballadores, amb carreres de cotització inestables, que veuran disminuïda notablement la seva pensió, i que a més aconsegueix per si mateixa l'augment de l'edat de jubilació.
S'incrementen els anys a computar per al període de càlcul de la pensió.
Es passa dels 15 anys actuals a 25 en un període de deu anys, mesura que suposa un altre retall per a la pràctica totalitat dels treballadores i treballadores, que veuran minvar els seus ingressos seriosament sobre la situació actual.

CONCLUSIONS
Tota la filosofia i l'objectiu de l'Acord incideixen en la despesa, però no existeixen mesures clares i computables sobre els ingressos, fent força en la "contributivitat" i la "sostenibilitat" del sistema en lloc de en la solidaritat.
S'accepta una falsa idea d'equitat -donar prestacions segons el aportat- que prepara el terreny ideològic per els sistemes de capitalització.
Els joves i dones que s'incorporen al mercat de treball en situacions precàries, amb baixes cotitzacions, ocupació discontinu o temps parcial, seran els grans perdedors amb aquesta reforma, condemnant-los a pensions de misèria.
El retard de l'edat de jubilació de 65 a 67 anys i l'augment del càlcul fins a 25 anys, suposa, per a la majoria dels futurs jubilats i jubilades, una reducció de la pensió (com reconeixem en treballs i estudis del mateix Sindicat). Per al govern i els sectors econòmics més poderosos, l'objectiu de l'acord és produir una forta retallada en els drets socials i en les expectatives de pensió actuals i futures de milions de persones treballadores, per afavorir el negoci dels plans i fons privats de pensions.
La reforma va generar en el mitjà i llarg termini una important segmentació en la societat espanyola, en la qual les pensions garantides pel sistema de Seguretat Social, a les quals accedeix la població treballadora en general, s'aproximaran cada vegada més a les no contributives o assistencials, el que pot incentivar la no declaració de totes les rendes percebudes. Molt poques persones podran accedir als nivells màxims de pensió del sistema i per això, s'està "convidant" al fet que, qui tingui nivells alts de renda i capacitat d'estalvi, busqui sistemes alternatius, evidentment, sistemes de capitalització en el mercat financer. Una lògica absolutament perversa.

Finalment, fem una crida a militar a CCOO, defensant les seves opinions, la democràcia i la pluralitat, d'aquesta organització, que segueix sent el sindicat on centenars de milers de treballadors i treballadores cada dia lluiten per un món millor.