dimarts, 9 d’abril del 2013

Millores a les Biblioteques municipals


Amb els doblers corresponents a la renúncia de la paga extra de Nadal (solidària amb els treballadors municipals: veure moció PSOE d'Artà de juliol de 2012 Punt 14, pàgs. 55-56 del pdf), més els resultants d'una disminució de jornada els mesos d'estiu del regidor d'IniciativaVerds d'Artà (el que fa un total de 2.589,67 €), s'han pogut comprar 4 ordinadors nous (3 per als usuaris d'Artà, i un per a la bibliotecària de la Colònia), alguns mobles (estores i prestatges) i s'ha posat parquet a l'espai infantil de la Biblioteca de la Colònia, fent-lo més càlid i comfortable pels infants. També es varen poder contractar algunes activitats d'animació i foment de la lectura.
S'ha d'agrair la tasca entregada del personal tècnic del Servei municipal de Biblioteques, així com la d'en J. Donoso, del Departament d'Intervenció, atesa la urgència amb què es varen haver de fer els càlculs, pressuposts dels diferents materials i empreses proveïdores, i operacions per a la modificació de crèdit que es va aprovar el Ple del mes de novembre. Per molta voluntat política, sense aquests tècnics res d'això no hagués estat possible.

dijous, 4 d’abril del 2013

Assabentat per la premsa"Assabentat per la premsa" (a rel de denúncies de Es Grup, a l'oposició), el batle de Capdepera paralitza unes obres que no es podien dur a terme i obre l'expedient oportú (Ultima Hora Manacor, http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/alcalde-paraliza-obras-del-hotel-son-moll-abre-expediente.html). Tal volta no ha estat només per mor de les denúncies del grup a l'oposició, sinó també pel precedent de la condemna a inhabilitació de l'anterior batle psocialista del mateix municipi, per no haver aturat en el seu moment unes obres que no es podein dur a terme, en el mateix edifici (http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/el-exalcalde-de-capdepera-bartomeu-alzina-condenado-por-no-parar-las-obras-del-hotel-son-moll.html).
El Batle d'Artà i la regidora d'Urbanisme, M. Maria Fernandez, tenen perfecte coneixement que a l'indret de Bellpuig es desenvolupen unes obres amb permís materialment caducat des del mes d'agost de 2012, i amb una llicència que es ve comunicar que no es podia renovar ja des de fa 3 mesos. La darrera sessió ordinària del Ple, G. Caldentey, el nostre regidor, va formular avís i que constàs en l'acta de la sessió, que les obres continuen en funcionament a dia d'avui. La sessió ordinària del Ple del mes de gener, es va aprovar una moció nostra, amb els vots de UIA i de CxI, en què s'instava el Batle d'Artà a "incoar l'expedient de caducitat de la Llicència corresponent a l'expedient d'obres 99/2005 i desenvolupar les mesures legalment establertes que correspongui".
A dia d'avui, no consta que s'hagi executat aquest Acord del Ple que, per altra banda, no era més que un recordatori del procediment legal que pertocava. Des del mes d'octubre passat, per part d'IVerds d'Artà que toleram aquesta situació que ens preocupa pel que representa d'excepcionalitat arbitrària, de possibles pèrdues econòmiques per a l'Ajuntament per no renovació de la llicència, i per perdre l'oportunitat de mimvar l'edificabilitat en aquell indret emblemàtic. Recordar també que aquella moció -juntament amb una altra en què s'instava a procedir segons la legalitat urbanística respecte d'un expedient de demolició que el Batle d'Artà havia deixat caducar- va representar l'exposició pública de discrepància en matèria de disciplina urbanística intolerable per als Independents d'Artà i per la qual cosa es va cessar G. Caldentey de totes les àrees de les quals era responsable dins de l'equip de govern. (veure comunicat: Intervenció G. Caldentey (IV d'Artà) al debat de Pressuposts 2013. Sessió plenària de dia 29-01-2013)