dimecres, 28 d’octubre del 2009

Sol·licitam que la despesa en "Aguinaldos" per Nadal es doni íntegrament a la Fundació "Deixalles"

Els Verds-Esquerra d'Artà insten l'equip de govern a destinar la tradicional despesa prevista en "aguinaldos" de Nadal a la Fundació Deixalles en forma de donació (més de 6.000 euros)
Aquesta fundació duu a terme una gran tasca amb els més desfavorits de la comarca, molts d'ells ciutadans d'Artà

Mitjançant Instància presentada avui, Els Verds-Esquerra d'Artà han formulat una proposta a l'equip de govern municipal (UM-PSOE) que consisteix en destinar la quantitat prevista per a “Lots de Nadal” íntegrament a donació a la Fundació Deixalles. La quantitat que s'acostuma a gastar anualment en els tradicionals "aguinaldos" per Nadal als treballadors i autoritats ha superat, els exercicis 2007 i 2008, la xifra dels 6.300 euros (6.385 i 6.413 euros, respectivament).
Complementàriament, els ecosocialistes artanencs han exposat que una fòrmula alternativa i solidària de despesa amb aquest concepte també podria ser -si la donació no fos possible- que els tradicionals lots de Nadal siguin adquirits a aquesta Fundació, que també ofereix aquestes "senalles de Nadal" però amb productes del comerç just -la qual cosa té una directa repercussió sobre els productors en origen, amb garanties sobre la producció i els seus drets bàsics i laborals- i a més aquests productes són preparats per persones amb problemes amb d'exclusió social de la comarca i del municipi.
Els Verds-Esquerra d'Artà fonamenten la seva proposta fonamentalment en la important crisi financera i econòmica, de la qual n'és perjudicat l'Ajuntament com, especialment, els col·lectius socioeconòmicament més febles i afectats.
Pel que fa als motius per triar la Fundació Deixalles com a possible destinatari de la donació -o bé proveïdora dels lots de Nadal-, Els Verds-Esquerra d'Artà argumenten que, malgrat que l'Ajuntament gairebé no col·labora en res, des de fa uns anys, amb la mateixa, continua fent la seva feina no només a la comarca sinó amb la gent més necessitada del nostre municipi, servei que l'Ajuntament hauria de tenir en consideració i que hauria d'agrair d'alguna forma.
En aquest sentit, recorden com l'any 2007 l'empresa concessionària del servei municipal de recollida dels fems i altres residus, va rescindir el contracte de col·laboració amb la Fundació Deixalles, pel qual es donava ocupació, hàbits de feina i ingressos a individus d'entre els més desafavorits de la nostra societat i majoritàriament del municipi artanenc, al nivell de la seva integració social i econòmica, i com l'Ajuntament no va voler intercedir, en contra de la nostra opinió expressada el mateix any 2007, en favor del manteniment de l'esmentat contracte de col·laboració (accediu al text de la intervenció del regidor Guillem Caldentey en ocasió del debat dels pressuposts 2008; la referència a aquest cas de menfotisme cap a la tasca de Deixalles es troba al paràgraf cinquè).
Els Verds-Esquerra vàrem protestar llavors per la manca de sensibilitat social demostrada en aquest sentit per l'equip de govern (UM-PSOE), i vàrem incloure aquest motiu entre d'altres per al rebuig dels pressuposts municipals de 2008.
També vàrem fer preguntes al respecte en la sessió ordinària del Ple de 25 de març de 2008 (pàgs. 28-29 del pdf), les respostes a les quals varen fer encara més palesa aquesta absoluta manca de sensibilitat social i de solidaritat amb la tasca desenvolupada per la Fundació Deixalles i els conciutadans amb més risc d'exclusió social.

Informacions relacionades:
S. Sansó / Diario de Mallorca (21-12-2007): Artà. Gili deja fuera del presupuesto social a la Fundació Deixalles Llevant. Advertencia: posible incumplimiento de contrato.
S. Sansó / L'observatori del Llevant de Mallorca (2008): ARTÀ-La fundació Deixalles deixa la recollida de residus

Què en diu, la premsa:
El Mundo
/ El Día de Baleares: Los Verdes reclaman un aguinaldo más solidario.

dimarts, 27 d’octubre del 2009

dilluns, 19 d’octubre del 2009

Premi Haxtur 2009 a en Pau


El dibuixant i guionista mallorquí Pau (Palma, 1972) fóu guardonat el passat dissabte dia 17 d'octubre amb el premi Haxtur al Humor 2009 en la cerimònia de clausura del XXXIII Saló Internacional del Còmic del Principat d'Astúries.

Aquest Saló, organitzat por la revista de crítica de còmics El Wéndigo és un dels més veterans d'Europa i, entre els posseïdors del prestigiós guardó es troben alguns dels noms propis més importants de la Història del medi, como Will Eisner, Richard Corben, Quino, Mordillo, John Buscema, Sergio Aragonés, Stan Sakai y Francisco Ibáñez, entre d'altres.

La sèrie diària d'humor 'Pau Per Tots', publicada a Diario de Mallorca, li ha merescut enguany el premi en la categoria d'Humor, després d'haver estat finalista ja les edicions de 2006 i 2008.

La nostra enhorabona Pau pel premi i, una vegada més, l'enhorabona per les il·lustracions amb què ens vares donar tants somriures a la sèrie Pau per tots!

dijous, 15 d’octubre del 2009

Els dos titulars de premsa més encertats i vergonyosos del dia (15-10-2009)

Diario de Mallorca:
Los partidos cierran el conflicto con una UM más poderosa en el Consell
UM y PP controlarán la Comisión de Urbanismo y los secretarios de las conselleries podrán firmar subvenciones
- El Urbanismo, controlado; los cargos, ni tocarlos.

Público:
Peres agradece a Zapatero que la Audiencia Nacional archive la causa contra responsables israelíes
La Audiencia abrió una causa contra Israel por un bombardeo en Gaza en julio de 2002 en el que murieron 14 civiles

dimecres, 14 d’octubre del 2009

(Reiteració per carta de) Actuacions de conservació per part de Costes: Torre de Son Viulí & Vivers de la ColòniaArtà, 5 d'octubre de 2009


Celestí Alomar
Cap de la Demarcació de Costes a les Illes Balears

Benvolgut Celestí Alomar,
Molt amablement, el passat mes d'octubre de 2008 ens vareu fer arribar des de la Demarcació de Costes a les Illes Balears per correu electrònic un document en pdf de títol "Actuaciones previstas en Artá", en el qual, de manera molt planera, es descrivien una sèrie d'actuacions previstes al nostre litoral municipal, entre les quals: Reparació de l'espigó de defensa de la plageta urbana municipal (actuació finalitzada), eliminació d'un vial inútil a Cala Mitjana (actuació també duta a terme), i "Restauración de torre de enfilación en la Colònia de Sant Pere", actuació la qual a dia d'avui no s'ha dut a terme. En conversa telefònica amb vosté, esdevinguda aproximadament aquell mateix mes d'octubre de 2008, també ens traslladàreu el compromís d'escometre aquesta actuació de restauració.

Respecte d'aquesta necessària actuació prevista pel vostre Departament, s'ha de dir que cada dia que passa s'esdevé més necessària i inajornable. Els fenomens climatològics i la ubicació d'aquesta torre -coneguda com "Torre de senyals costaneres de Son Viulí"- a molt pocs metres de la mar, fan que el seu estat de conservació empitjori de manera molt accelerada, i a més podria suposar un perill per a les persones que circulen per aquella zona del litoral artanenc, oberta al pas com és natural. Per altra banda, no hi ha cap porta ni limitació de l'accés, motiu pel qual consideram que s'incrementa el perill per a la seguretat de les persones.

El fet que aquesta instal·lació en pèssim estat de conservació figuri en el Catàleg de protecció del patrimoni històric del municipi d'Artà no ha comportat, malauradament, cap tipus d'actuació per part de l'Ajuntament -desinterès i menfotisme, per altra banda, ben característics de l'actual equip de govern municipal de l'Ajuntament d'Artà respecte del patrimoni històric ubicat el nostre terme municipal. Enllaço, a continuació, imatge de la fitxa corresponent a aquesta instal·lació de l'esmentat Catàleg de protecció del patrimoni històric; enllaço, així mateix, a continuació, a un àlbum electrònic de fotos fetes avui mateix de matí a la torre esmentada, fotos a les quals es pot observar el delicat estat de conservació i estabilitat de la torre.

És per això que, per la present, Els Verds-Esquerra reclamam del vostre Departament escometre, de manera immediata i urgent, l'actuació ja prevista fa un any de restauració de l'esmentada torre de posicionament de Son Viulí al litoral de la Colònia de Sant Pere, abans que qualsevol actuació d'aquest tipus sigui impossible pel seu definitiu i irreversible esfondrament i, sobre tot, per tal d'evitar qualsevol possible dany als transeünts i visitants.

Per altra banda, i encara que no figurin en l'anteriorment esmentat document de la Demarcació de Costes a les Illes Balears, relatiu a les actuacions previstes al nostre terme municipal, hem de pregar-li, així mateix, una actuació també d'urgència respecte de la conservació d'altres dues instal·lacions ubicades al litoral de la Colònia de Sant Pere -en aquest cas d'origen funcional civil-, que són els vivers.
Catalogats dos d'ells també en el Catàleg de protecció del patrimoni històric municipal (enllaço també imatge de la seva fitxa), n'hi ha un tercer a la platja artificial urbana d'aquest nucli litoral que no ha estat catalogat, però que és el que en pitjors condicions de conservació es troba. Pel seu valor paisatgístic, patrimonial, històric i etnològic, i atès el seu lamentable estat de conservació, consideram del tot oportú informar-vos d'aquesta situació i reclamar-vos, així mateix, una actuació de restauració i conservació immediates, més encara davant la proximitat de la temporada de tempestes que segurament n'empitjoraran en davant l'estat de conservació.

Tenim la convicció que el vostre Departament, amb capacitat financera com per invertir 2.388.437.- euros en el projecte de "recuperació i estabilització" de la plageta municipal i urbana de la Colònia de Sant Pere, ha de poder escometre petites actuacions previstes i d'emergència com les esmentades, dirigides a la conservació del nostre patrimoni paisatgístic, històric i etnogràfic.

Per acabar, no volem deixar d'aprofitar aquest escrit per a donar-vos les gràcies i la nostra enhorabona per l'actuació que féreu el passat mes de juny, de reaixecament dels talussos de terra que limiten l'accés de vehicles motoritzats a l'espai costaner natural protegit de Es Canons. Gràcies a aquesta actuació, aquest estiu s'ha pogut gaudir de manera natural i plena d'aquest meravellós espai oblidat, en l'aspecte de la seva conservació paisatgística com de la flora i fauna que s'hi troba, per les administracions en general, en especial la municipal -que disposa d'un Reglament municipal que prohibeix expressament el trànsit de vehicles motoritzats per aquest espais naturals protegits, i que preveu les correponents sancions-, com l'autonòmica.
Rebeu salutacions ben cordials,

Guillem Caldentey Crego
regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà

Informacions relacionades:
Diari de Balears, 28-03-2009: Més dunes per a Artà i Capdepera.
Diario de Mallorca, 28-03-2009: El Estado invertirá 18 millones en dos años para recuperar enclaves del litoral.

Què en diu la premsa:
Diari de Balears, 17-10-2009: Els Verds-Esquerra demanen a la Demarcació de Costes que repari la torre de Son Viulí.

Comunicat del GOB (14-10-2009)

EL GOB ALERTA SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES TERRITORIALS QUE PODEN TENIR ELS ACORDS DE LA RECONDUCCIÓ DEL PACTE
Comissió Insular d'Urbanisme, Pla Territorial de Mallorca, Pla Director Sectorial de Carreteres, ...ha quedat clar quins eren els motius vertaders de la ruptura d'UM al Consell de Mallorca.

La negociació del pacte ha resultat ser una negociació bàsicament de decissions en matèria territorial i urbanística, sense cap referència però al tractament de casos de corrupció i delictes urbanístics i contra l'ordenació del territori en el que estan implicats alts càrrecs de la institució insular.

- Revisió de la configuració actual de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca.
A través d'un nou reglament orgànic que s'ha anunciat, s'afectarà el pes de les votacions i funcionament de la Comissió, cedint així, a una de les peticions que havia fet UM per no perdre el poder en temes territorials i urbanístics en el Consell, en que en moltes ocasions estan molt més propers als plantejaments del PP que no pas, dels socis del PSOE i especialment lluny dels planejaments del BLOC. Recordem que un dels primers desencontres va ser, precisament, l'acceptació per part del Consell del recurs del GOB contra la declaració d'interès general de Son Baco, i la conseqüent votació a la Comissió Insular d'Urbanisme que impossibilitava l'execució d'aquest camp de golf per no complir amb la legalitat. A partir d'aquí, va venir l'enfrontament pel que feia a la composició d'aquesta Comissió, on UM no volia perdre el poder que abans, en ostentar la presidència ells mateixos havien fixat en establir el pes de les votacions i regular el funcionament de la Comissió.

- Aprovació definitiva del Pla Territorial de Mallorca al desembre de 2009 i del Pla Director Sectorial de Carreteres al novembre de 2009.
L'aprovació imminent d'ambdós planejament pot tenir greus conseqüències pel futur de Mallorca i condicionen greument el desenvolupament de creixement expansius defensats en anteriors legislatures.
Recordem que fa al Pla Territorial de Mallorca i al Pla Director Sectorial de Carreteres, són dos temes en que el Consell de Mallorca, ha arribat al punt de l'incompliment del pacte de governabilitat pel que fa a les modificacions compromeses d'ambdós planejaments, per les pressions d'UM de continuar amb els models PP-UM. Pel que fa al Pla Territorial de Mallorca, aprovat inicialment abans de l'estiu, no s'han el·liminat les ART, tal i com estava previst al pacte de governabilitat. Ara se'n preveu l'aprovació definitiva al desembre amb un retall "substancial" de les ART. Recordem que les ART han estat considerades probatòries de delictes penals per part de la Fiscalia Anticorrupció de les Illes Balears, que les definí com a "antijuridiques, arbitràries i que responien al benefici de particulars sense gaire utilitat pública i social" i recordem també que la Sr. Armengol havia assegurat que no se'n desenvoluparia cap en aquesta legislatura quan es va dur a terme l'aprovació inicial del Pla Territorial de Mallorca.
A més, cal advertir de la possibilitat que la retirada de l'esmena de Son Baco, pugui tenir "compensacions" a través d'aquesta negociació de les ART en el marc de la modificació del Pla Territorial de Mallorca.
I en el cas del Pla Director Sectorial de Carreteres, a les mans del Sr. Pasqual i Aguiar, ambdós imputants per pressumptes càrrecs de corrupció en l'exercici de les seves competències en infrastructures viàries i obra pública del Consell de Mallorca, hem vist l'aprovació inicial d'un Pla del que el GOB en demana la retirada per continuïsta, obsolet i depredador. Ara es preveu, la seva aprovació imminent al novembre sense que ni tan sols haguem rebut una contesta oficial i motivada a les 460 al·legacions que partits, entitats i persones varen presentar contra el pla.
Finalment, aquests temes han esdevingut el punts més importants de la renegociació, possibilitant que UM faci prevaldre el seu model territorial i els seus interessos de partit.

EL GOB RECORDA QUE EL CONSELL DE MALLORCA TÉ ASSUMITS DES DE 2007, COMPROMISOS AMB LA CIUTADANIA QUE ARA NO POT OBLIDAR.
Els acords del pacte de governabilitat signat al 2007 representaven un compromís amb la ciutadania que ha de ser respectat en el marc de la reconducció d'aquest pacte i sobretot pel que fa a l'actuació contundent davant la realitat sobrevinguda de casos de corrupció vinculades als alts càrrecs del Consell de Mallorca. I per això cal i demanam:
* La denúncia de la corrupció i dels delictes urbanístics i contra l'ordenació del territori i la col·laboració amb la Justícia per jutjar als implicats amb especial cura si es tracta de càrrecs públics. És evident, encara que els partits no en parlin, que el suport de les administracions públiques a les investigacions judicials contra la corrupció molesten als qui n'estan implicats, com és el cas de molts membres d'UM i del PP. No és admissible que els partits que formen el Pacte cedeixin a les pressions d'UM per aturar aquests processos.
* Millorar la xarxa de carreteres sense per això destrossar els paisatges rurals i empitjorar la insostenibilitat amb carreteres desproporcionades arreu del territori. Cal recordar que la revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca que es va aprovar inicialment a finals de 2008, promou més autopistes (fins al Port d'Andratx, Campos i Sant Llorenç), amb variants i eixamplaments de camins i carreteres rurals que deteriorarien els nostres paisatges agraris.
* Contenció del creixement urbanístic, amb la revisió a la baixa de les figures de planejament, especialment en la modificació del Pla Territorial de Mallorca i l'aprovació d'una Llei del Sòl i de l'Ordenació del Territori que ho propiciï.

divendres, 9 d’octubre del 2009

Amnistia Internacional / Plataforma Contra la Impunitat i per la Justícia Universal

[Imatge extreta del llibre de Juan Kalvellido Pazlestina,
Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo,
BCN, 2009, p. 39]
[Accediu també al nostre escrit del mes de maig Á. Vázquez/Público: "El freno a la justicia universal indigna a los magistrados"]

Plataforma “Contra la impunidad, por la Justicia Universal”
Comunicat de dia 8 d'octubre de 2009:
Golpe mortal a la lucha contra la impunidad

No ha sido en nuestro nombre.

Ha sido en contra de los derechos de las víctimas.

Madrid.- Malas señales para la comunidad internacional. El desprestigio está servido: España abandona la lucha efectiva contra la impunidad por la injerencia de criterios políticos, acudiendo para ello a un procedimiento apresurado y poco transparente, y pese a la oposición de más de 500 organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones profesionales, sindicatos y miles de personas a título individual que han pedido a los senadores que reconsideren su voto y no restrinjan, hasta mutilarlo, el principio de Justicia Universal.

Aunque la fase de tramitación parlamentaria no puede darse aún por concluida, la tarde del siete de octubre de 2009 pasará a la historia por el fraude a la justicia que va a suponer la bochornosa reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta reforma supone la restricción del principio de Jurisdicción Universal hasta hacerlo casi inaplicable y suma a España a las tendencias más restrictivas en la aplicación de tan eficaz instrumento para combatir la impunidad. Con este principio se persigue a los responsables de los crímenes más graves y odiosos, como el genocidio o los crímenes contra la humanidad, que se hayan cometido fuera de España y con independencia de la nacionalidad de las víctimas y autores.

La reforma debilita el régimen de derecho construido internacionalmente asumiendo una posición contraria a disposiciones de derecho internacional consuetudinario e inclusive instrumentos internacionales que vinculan a España como la Convención contra la Tortura o la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio o los Convenios de Ginebra, y desoyendo las recomendaciones de la ONU en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973 sobre principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de lo culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Consideramos vergonzoso que con esta reforma vengan a exigirse requisitos de “conexión nacional” expresamente rechazados por el Tribunal Constitucional desde su sentencia en el caso Guatemala (2005), lo que pone en evidencia que el ejecutivo, con la colaboración de la mayoría parlamentaria, apuestan por otros principios diferentes al respeto y defensa del derecho internacional y se amoldan servilmente a mirar para otro lado cuando se cometen actos criminales. No podemos dejar de reseñar y agradecer los 21 votos contrarios a la reforma de los senadores y senadoras de IU e ICV, ERC, PNV y 15 senadores del grupo Mixto.

Consideramos insólita la premura con que se ha impuesto esta “reforma exprés” que no sólo supone un uso heterodoxo del procedimiento legislativo sin haberse garantizado un mínimo debate, sino que se ha desinformado a la sociedad sobre su real inspiración y sobre sus trascendentales consecuencias jurídicas. La vaguedad de la redacción, su ambigüedad y contradicciones van a generar enorme discrecionalidad e inseguridad jurídica que perjudicará principalmente a las víctimas.

Recordamos al parlamento español que el principio de Jurisdicción Universal no pertenece a España sino que pertenece a todos los Estados que tienen obligación de aplicarlo, y a todas las víctimas que tienen el legítimo derecho de buscar la justicia en otros países cuando no la encuentran en los suyos.

Lamentamos que en un momento en el que lo que sobra es impunidad, las autoridades españolas lancen el mensaje de que España no se va a hacer comparecer ante sus tribunales a los responsables de los crímenes más atroces, favoreciendo de manera infame a los verdugos.


No ha sido en nuestro nombre. Ha sido en contra de los derechos de las víctimas.

Para más información, véase:

* Espacio web de Amnistía Internacional sobre la reforma de la jurisdicción universal en España.
* Informe "España. Ejercer la Jurisdicción Universal para acabar con la impunidad", Amnistía Internacional, octubre de 2008


PLATAFORMA “CONTRA LA IMPUNIDAD, POR LA JUSTICIA UNIVERSAL”
La Plataforma “contra la impunidad, Por la Justicia Universal” está constituida por cientos de asociaciones, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y grupos de solidaridad, junto con miles de personas procedentes de todos los ámbitos que solicitan que no se siga adelante con la reforma del artículo 23.4 de la LOPJ.
Los integrantes y promotores de la campaña son ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador Allende-España y Amnistía Internacional.
También apoyan esta iniciativa Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, Confederación Sindical de CC.OO, Paz con Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores(UGT), Unión Sindical Obrera, Womens Link Wordwide, entre otras.

dimarts, 6 d’octubre del 2009

Comunicat del GOB, 06-10-2009

Nota informativa
Dimarts, 6 d'octubre de 2009

EL GOB DEMANA A PSOE I BLOC QUE NO CEDEIXIN AL XANTATGE D'UM EN QÜESTIONS TERRITORIALS EN LA RENEGOCIACIÓ DEL PACTE.

Comissió Insular d'Urbanisme, Pla Territorial de Mallorca, Pla Director Sectorial de Carreteres, Son Baco,...El PSOE i el BLOC no poden cedir a les peticions encobertes d'UM.
________________________________________________________________________

Fa mesos, el GOB ja demanava al president Antich que no cedís al xantatge polític d'UM respecte les seves exigències de possibilitar Son Baco, via esmena al Decret Nadal, o a canvi, oferir compensacions urbanístiques per Campos, i apelava a la necessitat de dignificar la política.

Ara i després de veure, la situació en que UM ha posat, no només al Consell de Mallorca, sinó al Govern de les Illes Balears i a l'Ajuntament de Palma, el GOB torna a exigir dignitat política i un compromís real amb la protecció del territori.

ELS MOTIUS TERRITORIALS I URBANÍSTICS DE LA RUPTURA D'UM

És ben evident que els motius confessables de UM per rompre el pacte al Consell de Mallorca, no tenen entitat suficient per justificar la decisió. És també ben evident que el que s'amaga darrera aquesta decisió és la pèrdua de poder, molt sovint lligada a la presa de decisions en matèria territorial i urbanística.Està en boca de tothom que UM defensa interessos corporatius que amenacen el territori, amb projectes urbanístics concrets que s'evidencien en el Pla Territorial de Mallorca o la concessió de declaracions d'interès general al sòl rústic per fer camps de golf, xalets, equipaments, etc.

Un dels primers desencontres va ser, precisament, l'acceptació per part del Consell del recurs del GOB contra la declaració d'interès general de Son Baco, i la conseqüent votació a la Comissió Insular d'Urbanisme que impossibilitava l'execució d'aquest camp de golf per no complir amb la legalitat. A partir d'aquí, va venir l'enfrontament pel que feia a la composició d'aquesta Comissió, on UM no volia perdre el poder que abans, en ostentar la presidència ells mateixos havien fixat en establir el pes de les votacions i regular el funcionament de la Comissió.

Pel que fa al Pla Territorial de Mallorca i al Pla Director Sectorial de Carreteres, són dos temes en que el Consell de Mallorca, ha arribat al punt de l'incompliment del pacte de governabilitat pel que fa a les modificacions compromeses d'ambdós planejaments, per les pressions d'UM de continuar amb els models PP-UM. Pel que fa al Pla Territorial de Mallorca, aprovat inicialment abans de l'estiu, no s'han el·liminat les ART, tal i com estava previst al pacte de governabilitat. I en el cas del Pla Director Sectorial de Carreteres, a les mans del Sr. Pasqual i Aguiar, ambdós imputants per pressumptes càrrecs de corrupció en l'exercici de les seves competències en infrastructures viàries i obra pública del Consell de Mallorca, hem vist l'aprovació inicial d'un Pla del que el GOB en demana la retirada per continuïsta, obsolet i depredador.

Cap d'aquests temes poden esdevenir ara, motiu de negociació perquè UM faci prevaldre el seu model territorial i els seus interessos de partit. Per al GOB és irrenunciable que la prioritat del govern sigui la defensa del territori.


EL GOB DEMANA AL PACTE QUE ES RESPECTI EL TERRITORI EN LA RENEGOCIACIÓ AMB UM

El Pacte no ha de cedir en els seus compromisos amb la ciutadania, especialment pel que fa a les polítiques de:

* Denúncia de la corrupció urbanística i dels delictes contra l'ordenació del territori. És evident, encara que els partits no en parlin, que el suport de les administracions públiques a les investigacions judicials contra la corrupció molesten als qui n'estan implicats, com és el cas de molts membres d'UM i del PP. No és admissible que els partits que formen el Pacte cedeixin a les pressions d'UM per aturar aquests processos.
* Millorar la xarxa de carreteres sense per això destrossar els paisatges rurals i empitjorar la insostenibilitat amb carreteres desproporcionades arreu del territori. La revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca promou més autopistes (fins al Port d'Andratx, Campos i Sant Llorenç), amb variants i eixamplaments de camins i carreteres rurals que deteriorarien els nostres paisatges agraris.
* Col·laborar amb la Justícia per jutjar als implicats en casos de corrupció i delictes contra l'ordenació del territori, amb especial cura si es tracta de càrrecs públics.
* Contenció del creixement urbanístic, amb la revisió a la baixa de les figures de planejament i l'aprovació d'una Llei del Sòl i de l'Ordenació del Territori que ho propiciï.
* El manteniment de la configuració actual de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca.

dilluns, 5 d’octubre del 2009

divendres, 2 d’octubre del 2009

"Korazonada", per Kalvellido (www.insurgente.org)


[Imatge extreta d'InSurGente.org]

Comunicat del partit Izquierda Anticapitalista sobre els plans de fer Jocs olímpics a Madrid:

Madrid no necesita unos juegos olímpicos en 2016
Tras meses de fastos y derroches, con la patética traca final de David Bisbal, falta tan solo un día para que los miembros del COI decidan si le conceden a Madrid los Juegos Olímpicos de 2016 o si, por el contrario, optan por Rio, Chicago o Tokio. A pesar de ser la administración municipal más endeudada del Estado, con cerca de 7000 milllones de euros de déficit, el Ayuntamiento de Madrid sigue malgastando dinero público para promocionar su candidatura olímpica. Una ciudad llena de obras, con una planificación urbanística caótica, con una red vial siempre saturada y que privilegia el transporte privado frente al público y con tremendas carencias en infraestructuras sociales. Esta es la ciudad que Gallardón quiere convertir en sede olímpica, a mayor gloria propia y de sus eternas aspiraciones para convertirse algún día en Presidente del Gobierno. Estos Juegos, además, han sido avalados por el Gobierno central, en cumplimiento de las garantías que exige el COI, con una inversión total de 15.435 millones de euros, de los que 93,8 serán para instalaciones deportivas, 14.761 para infraestructuras y 550 para seguridad. Unas cifras que contrastan con los “limosnas” destinadas a los parados que hayan agotado la prestación al desempleo, unos 642 millones de euros en total.

Si el empeño del PP madrileño y de su máximo edil puede no resultar muy extraño si lo es, por el contrario, el de la izquierda institucional y los sindicatos mayoritarios ¿qué lleva al PSOE y a IU a apoyar sin matices esta candidatura? ¿ cómo puede ser que CCOO y UGT aprueben este dispendio y el que supondría albergar los Juegos en lugar de estar en la calle reclamando mejoras en los precarios derechos laborales de los trabajadores madrileños? La respuesta es clara: la realpolitik. La misma que hace que en Caja Madrid ya exista un pacto entre PP, PSOE, IU y los grandes sindicatos para repartirse los cargos de gobierno de la entidad sin el menor sonrojo.

En todo caso, un organismo como el COI, corrompido hasta la médula , donde todo se compra y se vende, puede acabar evitando que los madrileños y las madrileñas tengamos que sufrir otro castigo más con las nuevas obras que conllevaría ser sede olímpica, algo que los grandes especuladores y constructores patrios esperan para reflotar sus decadentes negocios. Para conseguirlo, cuentan con el apoyo del Presidente de Honor del COI, José Antonio Samaranch, antiguo procurador franquista que jamás ha pedido perdón por su pasado tenebroso. Sin embargo, la ambición de Lula de terminar su mandato con la guinda que supondría albergar los Juegos en Río o las presiones de Obama para que se celebren en Chicago pueden hacer que Madrid se libre de esta pesada losa.

Pero también es necesario hacer autocrítica: desde la izquierda alternativa y los movimientos sociales no hemos sido capaces de levantar una campaña organizada contra los Juegos, permitiendo que las proclamadas cifras de apoyo popular, bien sean ciertas o inventadas, sean difíciles de contestar. No obstante, nos gustaría saber qué piensan los madrileños y las madrileñas de los cientos de miles de euros que está gastando el Ayuntamiento durante estos días en Copenhage en la manutención de las 300 personas que componen la comitiva, con jamones ibéricos y catering del Txistu incluidos.

La sumisión de todas las fuerzas políticas de la izquierda institucional en este asunto a los intereses del poder establecido reafirman una vez más la necesidad urgente de reconstruir una izquierda amplia cuyas únicas lealtades estén con los y las de abajo. Una izquierda insumisa a los compromisos con los poderes fácticos, sean olímpicos, bancarios o monárquicos. Una izquierda que luche en la calle y no mercadee en las instituciones. Una izquierda que haga lo que diga y diga lo que haga. A esa tarea convocamos a todas las personas que, durante estos días, vuelven a indignarse con el “consenso olímpico” mientras las cifras del paro no paran de crecer. Madrid necesita esa izquierda, no unas olimpiadas.

1 de octubre de 2009
Izquierda Anticapitalista-Madrid