dijous, 12 de desembre del 2013

Per què hem votat contra els Pressuposts 2014 de l'equip de govern

El nostre regidor fou cessat de les àrees de govern l'endemà d'haver votat a favor els Pressuposts de 2013
La gestió de residus i la nova demostració de desinterès per la legalitat urbanística, per la depuració de responsabilitats en llasts financers, i la no reclamació del deute il·legítim (Préstec ICO per al pagament de proveïdors) principals arguments del vot de càstig
Els Pressuposts foren aprovats amb 9 vots a favor (PI-UIA-PSOE) i 4 en contra (PP,IV)

La intervenció de G. Caldentey, regidor d'IniciativaVerds d'Artà, començà amb el recordatori que dia 29 de gener de 2013 havia votat a favor de la proposta de Pressuposts d'enguany, i que l'endemà el Batle, Jaume Alzamora, el cessava fulminantment de les àrees de què s'ocupava, en represàlia per haver posat en públic coneixement les greus discrepàncies irresoltes de manera interna en Urbanisme, especialment pel que fa a la nul·la voluntat que ja en aquell moment demostraven els màxims responsables d'UIA, de dur a compliment la disciplina urbanística, competència orgànica i pròpia de l'Ajuntament.
Compromís de J.Alzamora i M. Maria envers el manteniment de la  indisciplina urbanística
Després de gairebé un any, res no ha canviat en la postura dels Independents d'Artà en aquest aspecte. Al clàssic mètode de bloqueig de les ordres de demolició -en patent conducta prevaricadora per part del Batle, que la mantingué fins la delegació en el Ple d'aquesta competència el mes de juliol-, darrerament i de forma molt innovadora, s'hi ha sumat el costum d'abstenir-se en les votacions dels Acords de demolició que es duen a Ple, novament incorrent, segons el Departament de Secretaria municipal, en una conducta que es podria considerar prevaricadora (per omissió) (fins al mes de novembre, les Ordres aprovades s'apugen a 10, amb el sol vot a favor del nostre regidor). Tot aquest temps, a més, Jaume Alzamora ha oposat un argument fals a les nostres reiterades reclamacions que es compleixi aquesta Llei (10/1990, de Disciplina Urbanística) en defensa del territori i la seguretat jurídica al municipi: segons ell, la partida pressupostària seria insuficient en els casos que l'infractor no fes cas de l'Ordre, i s'hagués d'actuar d'ofici o subsidiàriament (veure el nostre comunicat de 30 de maig).
IV consideram una autèntica provocació per part de Jaume Alzamora i Magdalena Maria (regidora d'Urbanisme i Hisenda, també d'Independents d'Artà) que, després de veure com han reiterat aquest argument fals gairebé tot un any, en els Pressuposts de 2014, la partida prevista per a Demolicions, es prevegi idèntica quantitat de despesa: 10.000 euros.
Les inversions que es faran, venen de disciplina urbanística (expedients sancionadors)
No vàrem poder deixar de remarcar, la satisfacció amb què s'exposava per part de la regidora d'Hisenda que el 2014 sí es podran fer inversions. Gran part dels doblers necessaris per fer-les, provenen dels expedients sancionadors per disciplina urbanística. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà en res no es diferencia del Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears quan, en el seu projecte de Llei del Sòl, ja en tramitació parlamentària, pretén amnistiar milers d'edificacions il·legals i fins ara il·legalitzables en sòl rústic, passant els infractors per caixa i obviant ben a les clares, l'objectiu principal de la vigent Llei de Disciplina urbanística, que no és la recaptació per sancionadors, sinó el restabliment de la legalitat (demolicions en la forma més freqüent). Fer caixa, això sí, tant els Govern ultra-depredador comandat per J. Ramón Bauzá com els Independents d'Artà, quan volen, en saben... Recordar com enguany, amb aquests tipus de doblers, s'han asfaltat carrers, en alguns casos, tapant de manera ben irresponsable i irrespectuosa, valuosos elements patrimonials, com ara voravies antigues o, encara pitjor, antigues canals que servien per a la conducció de l'aigua de pluja.
El Poliesportiu de la Colònia: el més car de Mallorca proporcionalment sense dubte
El regidor ecosocialista va lamentar i afegir com a motiu per al vot en contra, per desconfiança en la voluntat de l'equip de govern de donar acompliment dels Acords que es prenen en el Ple, el fet que un any i mig després, no s'hagi avançat gens ni mica en el mandat unànim del Ple el mes de juliol de 2012, en el sentit d'esbrinar i depurar les responsabilitats, segurament administratives, però també i el més important, polítiques, que varen conduir a la sentència del Procediment Ordinari 239/06 (Conveni urbanístic per a la construcció del Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere), en acompliment de la qual l'Ajuntament d'Artà haurà de pagar gairebé 2 milions d'euros fins el 2017, dels quals amb la despesa programada el 2014, ja s'hauran pagat 1.016.408,13. Una vertadera sagnia per a l'economia municipal, que redunda en altres inversions possible, qualitat dels serveis i retallades, etc., i que tot indica que ningú no està interessat en determinar-ne les responsabilitats.
J. Alzamora no ha fet gestió de residus i ara pareix que sigui l'inventor del reciclatge
L'Ajuntament d'Artà es troba aquests dies monogràficament ocupat, aparentment, en explicar les bondats i el funcionament de la nova concessió de recollida de residus i neteja viària (que ha de començar el mes de gener), fins al punt que fa l'efecte que el màxim responsable, el Batle, Jaume Alzamora, hagués inventat el reciclatge. La campanya informativa està sent massiva i ens pareix molt bé, així com que es miri d'implicar la ciutadania en la reducció i reciclatge dels residus, etc. El que no ens pareix de rebut, és que paral·lelament enguany, encara funcionant la concessió que es pateix des de l'any 2006, Jaume Alzamora hagi deixat de banda la millora del funcionament, fins al punt de voler deixar sense fer una auditoria del servei que nosaltres havíem deixat preparada, per tal de confirmar, si s'escau, un seguit de possibles greus incompliments de contracte per part de la concessionària que du encara avui dia el servei (sens dubte el més greu, justament, no haver fet la recollida porta a porta i domiciliària de les fraccions vidre i paper/cartró). L'auditoria es va contractar amb retràs, per motiu de la nostra pressió, i encara no se'n coneixen els resultats. Mentres tant, s'han pagat -imprudentment en el nostre entendre-, i de manera puntual, les factures de l'empresa actualment concessionària. Per altra banda, aquest Batle d'Artà que insta insta la ciutadania a fer esforços en reducció, separació i reciclatge, no ha fet res per valoritzar el vidre i el paper/cartró recollit de les empreses i comerços, així com dels iglús dels diferents punts d'aportació del municipi. Tampoc no sap respondre, a preguntes sobre quins han estat o seran, els ingressos corresponents a 2013, de la fracció d'envasos.
Personal
Pel que fa a la política de personal, ja ens va bé el compromís, contret per esmena del grup socialista, que una de la vacants de TAE es proveeixi amb un tècnic de Medi Ambient, més amb vistes a la implantació de la nova concessió de recollida de residus i neteja viària (la manca d'aquest personal, fou un dels nostres motius per votar en contra de les bases de licitació, fa unes setmanes). També ens pareix correcte, que es proveeixi d'una vegada una vacant d'Administratiu. El que no ens va bé, és que es continui sense tenir notícia de cap intenció, de regularitzar les desenes de treballadors i treballadores, especialment personal laboral, que fa anys que es troben en situació contractual precària ("indefinits"); tampoc, que no es regularitzi la situació d'altres treballadors i treballadores, personal laboral fixe, que s'hauria de funcionaritzar; i menys encara, que no s'escometi d'una vegada per totes, i aprofitant que és un temps immillorable per fer-ho -per mor de la crisi econòmica que afecta el sector del totxo (construcció)- la regularització de la plaça d'arquitecte, coberta de manera indefinida des de l'any 2009.
Auditoria del deute il·legítim i reclamació a l'entitat bancària corresponent
Per acabar -hi ha més motius, pels quals votàrem en contra dels pressuposts-, també vàrem fer referència a un altre Acord de Ple l'acompliment del qual no tenim cap senyal, que se n'hagi fet absolutament res: es tracta de la nostra moció que s'aprovà, amb els vots de UIA i el PI, el passat mes de juliol, per tal d'identificar i declarar il·legítima (reclamant-ne la devolució) part dels interessos dels préstecs ICO del pla de pagament als proveïdors (préstecs contrets per l'Ajuntament, per un total de 3.466.721,63 euros).
Posem per cas que tenim un infractor que es declara insolvent per a executar una demolició que ha de costar, p. ex., 10.000 €. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'escometre una liquidació per aquesta quantitat i, si l'infractor no la paga en un termini de temps, se li ha de posar un recàrrec del 5%, el 10% i successivament, in crescendo. L'Ajuntament pot incorporar un reconeixement de crèdit als Pressuposts, i contractar les obres que es farien d'ofici. Si l'infractor continua sense pagar el que deu, s'inicia la via executiva del cobrament forçós... - See more at: http://verds-esquerra.blogspot.com.es/search?q=urbanisme&max-results=20&by-date=true#sthash.1x6tUMTb.dpuf
Posem per cas que tenim un infractor que es declara insolvent per a executar una demolició que ha de costar, p. ex., 10.000 €. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'escometre una liquidació per aquesta quantitat i, si l'infractor no la paga en un termini de temps, se li ha de posar un recàrrec del 5%, el 10% i successivament, in crescendo. L'Ajuntament pot incorporar un reconeixement de crèdit als Pressuposts, i contractar les obres que es farien d'ofici. Si l'infractor continua sense pagar el que deu, s'inicia la via executiva del cobrament forçós... - See more at: http://verds-esquerra.blogspot.com.es/search?q=urbanisme&max-results=20&by-date=true#sthash.1x6tUMTb.dpuf
Posem per cas que tenim un infractor que es declara insolvent per a executar una demolició que ha de costar, p. ex., 10.000 €. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'escometre una liquidació per aquesta quantitat i, si l'infractor no la paga en un termini de temps, se li ha de posar un recàrrec del 5%, el 10% i successivament, in crescendo. L'Ajuntament pot incorporar un reconeixement de crèdit als Pressuposts, i contractar les obres que es farien d'ofici. Si l'infractor continua sense pagar el que deu, s'inicia la via executiva del cobrament forçós... - See more at: http://verds-esquerra.blogspot.com.es/search?q=urbanisme&max-results=20&by-date=true#sthash.1x6tUMTb.dpuf
Posem per cas que tenim un infractor que es declara insolvent per a executar una demolició que ha de costar, p. ex., 10.000 €. Bé, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'escometre una liquidació per aquesta quantitat i, si l'infractor no la paga en un termini de temps, se li ha de posar un recàrrec del 5%, el 10% i successivament, in crescendo. L'Ajuntament pot incorporar un reconeixement de crèdit als Pressuposts, i contractar les obres que es farien d'ofici. Si l'infractor continua sense pagar el que deu, s'inicia la via executiva del cobrament forçós... - See more at: http://verds-esquerra.blogspot.com.es/search?q=urbanisme&max-results=20&by-date=true#sthash.1x6tUMTb.dpuf

dijous, 28 de novembre del 2013

És necessari conèixer què va fallar i depurar responsabilitats

Comunicat sobre la moció aprovada en sessió plenària de dia 26 de novembre:
"Instar el Batle d'Artà a que promogui la revisió d'ofici dels expedients de contractació pels quals es va adjudicar de manera externa a l'ex-arquitecte municipal la  redacció i direcció de diferents obres, com ara les d'embellimcnt i pavimentació dels C/ Ciutat  i Antoni Blanes, amb declaració de nul·litat dels actes si s'escau, i depuració de responsabilitats"

Despús-ahir va quedar aprovada -amb 9 vots (PP-PI-PSOE-IV) a favor, i tres en contra (UIA)- la moció per depurar responsabilitats si s'escau, fent una revisió d'ofici i declaració de nul·litat de Ple Dret dels actes administratius que donaren lloc a la contractació, com a redactor i director de diferents obres sense cap tipus de procediment públic de concurs a en Mateu Carrió, ex-arquitecte de l'Ajuntament (com a encàrreg extern), a la qual s'havia adherit en Comissions Informatives el PP.
En deficiències d'algunes d'aquestes obres, especialment conegudes com les de l'embelliment i pavimentació dels C/ Ciutat i Antoni Blanes, si bé potser ja no hi ha res a fer pel que fa a reclamar responsabilitats penals, civils ni probablement garantia, són ben conegudes i problemàtiques (i costoses: directament per l'Ajuntament, al qual comporten periòdicament despeses en hores de feina de la Brigada, materials d'obra, camions de REBALIM per a corregir els problemes de males olors del clavaguerem sobre tot els mesos d'estiu, etc.) i consideram que convé saber què va passar, qui va fallar fent la seva feina o prenent determinades decisions, i explicar-ho a la ciutadania que, al cap i a la fi, és que va pagar i en continua pagant i patint les molèsties.
La Secretària-Interventora municipal va descriure com els criteris del Consell Consultiu (organisme que preceptivament ha de participar en aquest procediment de revisió, mitjançant Dictamen vinculant) són molt restrictius, tenint en compte el temps passat, i altres aspectes com ara la manca total o parcial de procediment en els actes. S'ha de dir al respecte d'aquest Informe, que es va emetre en la mateixa sessió del Ple i de manera verbal aportant alguna documentació secundària, quan la moció havia estat presentada amb prou temps com per haver-se pogut informar prèviment i regularment en la sessió prèvia al Ple de Comissió Informativa General, el dimecres de la passada setmana.
Consideràrem i consideram, com la resta de grups que votàrem a favor, que paga la pena intentar-ho, atès que tot indica que no hi va haver absolutament cap tipus de concurs per a la contractació de la redacció de projecte i direcció de les obres (tal i com el que s'indica en un Informe jurídic que va passar en relació amb el contracte de redacció de projectes i direcció d'obres de l'edifici del Teatre d'Artà), i fins i tot aportam un botó de mostra de com es varen fer les coses: un document que suposadament és "Acta de recepció", en què no s'hi pot observar ni donant-li mil voltes, que l'Ajuntament donàs recepció de les obres (no hi ha signatura de tècnic municipal, ni de la Secretària, ni de polític... res de res: mirau la moció, el document el trobau adjunt a la moció, anteriorment enllaçada).
La immensa majoria dels grups de l'Ajuntament d'Artà són de l'opció d'anar depurant responsabilitats per un seguit de problemàtiques les conseqüències de les quals inideixen molt negativament en el dia a dia, especialment econòmic, de la institució. Cal recordar en aquest sentit, la moció presentada pel PP i aprovada per unanimitat el juliol de 2012, en què s'instava el Batle a l’obertura d’un expedient per investigar i depurar les posibles responsabilitats, per la catastròfica sentència que obliga a pagar gairebé 2 milions d'euros a una família per no haver-se acomplit la part d'un conveni urbanístic amb la mateixa, per a fer un poliesportiu a la Colònia de Sant Pere, i que està comportant fins al'any 2017, pagaments milionaris (més de 300.000 Euros anuals es duen ja pagats els anys 2012-2013, i el mateix passarà el 2014). A dia d'avui, no consta cp avanç significatiu en el sentit de compliment d'aquell mandat del Ple.

dilluns, 4 de novembre del 2013

Suggeriments per a embellir l'entrada al nucli urbà de la Colònia de Sant Pere

IniciativaVerds d'Artà sol·licitam algunes actuacions senzilles i econòmiques dirigides a millorar la imatge que presenta l'entrada a la Colònia

Imatge 1: Aspecte de l'entrada dia 06-11-2006

Amb ocasió de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, el passat dia 29 d'octubre, el regidor d'IV d'Artà va sol·licitar a l'equip de govern, en forma de prec, algunes actuacions que podrien representar una millora de l'aspecte descuidat que presenta, encara avui, l'entrada a la Colònia de Sant Pere, particularment a la cantonada entre el C/ Major i la carretera de Betlem. Les actuacions suggerides són: la restauració de la creu de terme (feta ja anteriorment l'any 2002; Bé d'Interès Cultural (B.I.C.); inclosa en el Catàleg de protecció del patrimoni històric i cultural d'Artà: veure Tom VI, article 321), tomada fa anys en un acte vandàlic; la retirada d'algunes barres de ferro oxidades que fins fa uns anys feien de suport per a tot un seguit de rètols publicitaris intal·lats de manera il·legal (a dins d'una parcel·la en sòl rústic, els rètols eren d'unes dimensions no permeses per normativa municipal ni insular); i la restitució de les banderes publicitàries dels valors turístics del municipi o, encara millor, la retirada dels màstils (situats en domini de servitud de carreteres) que es varen instal·ar a aquests efectes, si les banderes no s'han de tornar a penjar.

Imatge 2: Aspecte de l'entrada dia 23-11-2008

Fa temps que els ecosocialistes fem propostes en el sentit de millorar l'aspecte d'aquest incret, que al cap i a la fi és el que dóna la benvinguda quan s'arriba a la Colònia. Especialment l'any 2008, pressionàvem fort en el sentit que l'Ajuntament actuàs (per altra banda, era preceptiu, aplicant-hi si hagués estat necessari, la Llei de Disciplina urbanística) per tal que el conjunt de rètols publicitaris ubicats just al darrere de la creu de terme, s'enretirassin. Així mateix, ens vàrem dirigir a l'Agència Balear de l'Aigua, amb èxit, per tal que eliminassin un rètol instal·lat pel mateix organisme que informava d'alguna antiga obra feta (l'any 2006!).
En l'actualitat, la imatge que ofereix aquest espai no es pot dir que hagi millorat gaire; afegir-hi elements (banderes amb alts màstils i monòlit: tots dos elements, de l'Artà Sorprèn) i no tenir-ne cura, al contrari, pot produir l'efecte contrari al desitjat. Consideram que amb una mica de voluntat i no massa despesa econòmica, l'entrada a la Colònia podria veure's més ordenada i armònica.

Imatge 3: Aspecte actual de l'entrada (04-11-2013)

diumenge, 3 de novembre del 2013

Béns d'ús públic? Propietat municipal? De l'Església? Cal aclarir

Per tal d'evitar més problemes en el futur sobre qui té la darrera paraula sobre determinats espais, i en la línia del que correspon obligatòriament fer a l'administració local en quant als béns que li són propis

Dimarts dia 29 d'octubre, en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, entre d'altres, el nostre regidor va formular aquest prec:
Que es doni inici, amb la major celeritat possible, al procediment d'inscripció de títol escrit de domini municipal dels béns immobles següents, si s'escaigués per no trobar-se ja inscrits:
Recinte i murada de Sant Salvador, Plaça de l'Església (cap dels dos espais no ens consten com inscrits), edifici de l'Ajuntament d'Artà (l'edifici tal i com existeix actualment, d'ençà que fou construït l'any 1941, no ens consta com inscrit) i Plaça de l'Ajuntament, segons l'establert pel Decret de 8 de febrer de 1946, de redacció oficial de la Llei Hipotecària, arts. 205-206.

Moltes segurament heu pogut llegit, els darrers anys, notícies de municipis que denuncien que el corresponent Bisbat s'ha apropiat de determinats béns immobles, fent ús del mecanisme legal introduït pel govern d'Aznar en la Llei Hispotecària. Per exemple: "El Ayuntamiento de Cirat lleva a juicio al Obispado por la propiedad de un inmueble"; "La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles".

Com que consideram que és d'interès públic que el recinte de Sant Salvador i murades, així com la plaça de l'Església, siguin de propietat municipal o que al menys per totes les parts quedi aclarit definitivament el seu caràcter de bé d'ús públic; atès que al Registre de la propietat aquests béns no consten inscrits a nom de ningú; als efectes d'estalviar litigis a l'Ajuntament si el Bisbat fes més via que l'Ajuntament; atès que darrerament s'han produït entrebancs per part del rector de la parròquia d'Artà per a determinats usos (culturals, reivindicatius...) per part de l'Ajuntament i d'alguns col·lectius de persones, hem considerat que calia donar aquest impuls, de manera formal i pública, en el nostre àmbit d'actuació, que és l'Ajuntament. Sempre, és clar, que no es tracti d'un bé de domini públic, possibilitat de la qual en cap moment la Secretària no ens va informar (ni divendres dia 25 d'octubre, ni dimecres dia 30, l'endemà del Ple mateix). Si es tractàs d'un bé de domini públic, s'hauria d'aclarir al rector, que en relació amb els usos que s'hi donin, la darrera paraula no la té l'Església, sinó l'Ajuntament.

El Batle ens va "informar" en el Ple d'ahir que "ja fa estona que l'Ajuntament hi fa feina". A nosaltres això no ens consta de cap de les maneres. El que ens consta, és que la Secretària municipal, que és la funcionària competent en aquest procediment, a partir de dia 25 d'octubre -que és quan vàrem entrar a l'Ajuntament el nostre escrit de Precs i Preguntes per al Ple-, començava a informar-se de les passes que s'han de donar i a recabar informació.

Dels edificis municipals, només ens en consta l'adequada i preceptiva inscripció al Registre de la Propietat, de l'edifici de "Ses escoles"; es va fer, segons sabem, per mor que era condició necessària per a rebre subvencions, per a la seva rehabilitació.

Des d'IniciativaVerds hem donat sempre importància a una adequada gestió de l'Inventari municipal de béns. Del nostre recent (i lamentablement breu) pas per l'equip de govern, per exemple, es poden ressaltar els esforços en el sentit d'incorporar-hi la col·lecció d'art municipal.

No obstant la nostra desconfiança en el Batle, esperam que la nostra proposta sigui tinguda en consideració, i s'actuï amb celeritat i determinació.

[Imatge extreta de @tonicartutxo, publicada dia 3 d'octubre pic.twitter.com/wkTkdfPOkS]

dilluns, 28 d’octubre del 2013

Càmping de la Colònia: la demolició dels 88 apartaments il·legals, a la Justícia

Dia 31 de juliol de 2012, el Consell de Mallorca acordà desestimar el recurs d'alçada contra l'ordre de demolició formulada per aquella Institució l'abril de 2006
IniciativaVerds es persona en la demanda formulada en el Contenciós Administratiu promogut per UPA, S.A. contra l'Ordre del Consell, de demolició de 88 apartament il·legals de 28,5 m2 cada un
L'Ajuntament d'Artà, també informat formalment de la possibilitat de comparèixer com a part interessada, es reafirma en el seu paper inoperant en no comparèxer-hi

IniciativaVerds ha decidit comparèixer com a part interessada en el Procediment Ordinari 195/2012 del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Palma, que ha de resoldre la demanda d'UPA, S.A. (propietària del Càmping de la Colònia de Sant Pere), contra la desestimació del recurs d'alçada -acordada pel Consell Executiu del Consell de Mallorca dia 31 de Juliol de 2012- que formulà contra l'ordre de demolició del Consell de Mallorca -de dia 7 d'abril de 2006- de "88 bungalows d'obra d'uns 28,45 cadascun. i de dues casetes de serveis [convertides] en uns altres dos bungalows i en una bugaderia d'uns 86,80 m2".
Un dels principals motius d'aquesta decisió, és l'apatia novament demostrada per l'Ajuntament d'Artà que, informat com el partit de la possibilitat de prendre part en el procediment judicial, refusà fer-ho, en el que, en opinió dels ecosocialistes, representa senyal inequívoca de la perseverància municipal en l'actitut inoperant d'aquesta administració d'ençà que s'iniciaren les obres, l'any 1998 -fou a instància d'EU-EV, que el Consell de Mallorca es subrogà l'any 2002 la competència sobre aquestes infraccions.
Pels ecosocialistes, la històrica inoperància de les administracions involucrades (Ajuntament d'Artà, i Conselleria de Turisme*), com l'envergadura de la infracció, són motius suficients com per no deixar només en mans del Consell de Mallorca -actualment, governat pel PP; no es pot menystenir el fet, tampoc, que la institució insular va extraviar l'Expedient, que ha hagut de ser reconstruït-, la garantia que s'apliqui la Llei amb la restitució de la legalitat urbanística.

L'escrit de resposta dels ecosocialistes davant del Jutjat a la demanda d'UPA, S.A. (el penjam en dues parts: 1 i 2) torna a rebatre la tesi de la propietat, argumentada des del moment de la infracció, segons la qual les edificacions serien "un tipus de bungalow totalment movible" i "fàcilment transportables", característiques les quals farien innecessària llicència d'obra.
El Decret 13/1986, de 13 de febrer, d'Ordenació dels campament de Turisme d les Illes Balears, estableix que s'entén per "càmping" "l'espai de terreny degudament delimitat, dotat i condicionat per a l'ocupació temporal amb capacitat per a més de deu persones que vulguin fer vida a l'aire lliure, amb finalitats vacacionals o turístiques, i que utilitzin com a residència albergs mòbils, tendes de campanya, caravanes o d'altres de similars fàcilment transportables"(art. 1); a l'article 3, s'estableix que "Els càmpings s'han de dotar de l'equipament corresponent destinat a satisfer necessitats col·lectives, en la proporció que determina aquest Decret, i d'acord amb la categoria. Destinat a unitats mòbils o mòduls d'allotjament amovibles, tipus "mobile home", segons la capacitat i situació del càmping, se'n pot autoritzar fins a un 8% de la superfície del terreny d'acampada [en el cas del càmping, com a màxim, d'acord amb això, s'haurien pogut instal·lar 17 unitats, per a una superfície total de 21.700 m2, i una superfície de zona d'acampada de 15.190 m2]".
Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, l'adjectiu "amovible" significa: "1. Que pot esser separat del lloc que ocupa. 2. Que pot esser retirat a algú. 3. Dit d'una peça o d'un òrgan que pot ésser fàcilment desmuntat o desacoblat d'una altra peça, d'un aparell o d'una màquina".
A aquesta tesi feia referència la Sentència de dia 22 de juny de 2011 (sobre l'expedient sancionador), en què el TSJIB assenyalava:
Los bungalows a los que nos referimos están montados a partir de piezas prefabricadas unidas entre sí por tanto pueden desmontarse con facilidad, pero que se puedan desmontar y trasladar sus piezas, no significa que el albergue (sin desmontar) sea móvil o fácilmente transportable que es a lo que se refiere el art. 1 del Decreto 13/1986. De admitirse que por el simple hecho de que se puede desmontar en piezas, por ello es fácilmente transportable, nada impediría construir, sin licencia de obras, un hotel por módulos prefabricados, ya que siempre se podría argumentar que desmontándolo es "fácilmente transportable". No es esta la finalidad de la norma, en que la ligereza y movilidad la requiere del elemento habitacional ya formado (módulo sobre ruedas o desplazable, caravana)...; en conclusión, la instalación de los bungalows de referencia no estaban exentos de la obligación de recabar licencia municipal [sic], llicència que mai no s'ha obtingut. 
Els ecosocialistes han aportat i continuen aportant proves com ara productes publicitaris propis del mateix establiment. Alguna web actualment encara dóna descripcions com aquesta: "All guest rooms at the Camping Club San Pedro come equipped with a modern "en suite" bathroom with shower, along with an open plan kitchenette with electric cooking rings and refrigerator, a combined lounge/dining room with sofa beds, direct dial telephone and a small private terrace, many of which have exterior views over the pool and garden area towards the sea."
Per als ecosocialistes, aquest conjunt d'apartaments -que han anat acompanyats d'un conjunt d'obres fixes com ara instal·lació elèctrica i enllumenat, xarxa d'aigua potable, sistema d'evacuació d'aigües residuals, vialitat, terrasses amb balustrada i jardineria no provisionals- representa, més que un càmping, una autèntica urbanització aïllada i definitiva en sòl rústic.

* El TSJI qualificava d'"erràtiques" les actuacions d'ambdues administracions en la Sentència de dia 22 de juny de 2011, sobre l'expedient sancionador (veure pàgs. 8-9 especialment)

dilluns, 14 d’octubre del 2013

Artà, Manacor, Petra i Santa Margalida expressen la voluntat de protegir Na Borges i Sa Canova

Els Plenaris dels quatre municipis rebutgen desenvolupaments urbanístics o turístics a Sa Canova
Arta, Manacor, Petra i Santa Margalida reclamen avanços en la protecció del L.I.C. de Na Borges i del sistema dunar de Sa Canova
La moció va ser aprovada en primerà instància per l'Ajuntament d'Artà, el passat mes de febrer. El PP només ha votat en contra de la moció a Artà; a Petra, votà a favor

Avui l'Ajuntament de Manacor ha aprovat, a instància del grup municipal MÉS per Manacor, la moció en defensa del L.I.C. de Na Borges i el sistema dunar de Sa Canova, que ha comptat també amb els vots del grup socialista i Esquerra. Aquest Ajuntament es suma així als d'Artà, Petra i Santa Margalida.


La molt desenvolupista Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme del Conseller Delgado possibilita actualment, si es compta amb la col·laboració dels Ajuntaments, desenvolupaments turístics en espais protegits urbanísticament, com les ANEI. Era el cas de la proposta de projecte de complexe vacacional (200 bungalous en una superfície de 60 ha.) presentada a finals de l'any passat a l'Ajuntament d'Artà a nivell d'esborrany.
 
Esmentar, a tall d'exemple, respecte de la Llei Delgado -que al cap i a la fi està en l'origen de la idea dels promotors-, la seva Disposición adicional novena. En todos los tipos de suelo rústico, con independencia de su grado de protección, estará permitida la oferta de establecimientos de alojamiento de turismo[...] sin que sea precisa la declaración de interés general, salvo cuándo se trate de un nuevo hotel rural, que sí que deberá realizar dicho trámite.... Molt en consonància amb les successives declaracions d'aquest Conseller ultra(desenvolupista), en el sentit de la necessitat, en la seva opinió, de "quitarnos los complejos en consumo de territorio" (declaracions a La Ventana de Baleares, 17-12-2012). 
El perill per tant és elevat, i els ecosocialistes d'Artà vàrem considerar oportú que l'Ajuntament (pel  que fa a l'ANEI de Sa Canova) expressàs de manera oficial què és el que pensa sobre desenvolupaments urbanístics en aquell indret (no ens resultaven suficients, ni molt menys, les solemnes declaracions del Batle d'Artà...). Avui que s'ha aprovat a Manacor, ja no només és Artà, sino també altres tres Ajuntaments, els que hi manifesten oficialment el seu rebuig.


La moció té un important aspecte "proactiu", que al cap i a la fi és el més present en el redactat i també en els Acords, pel que respecta al Lloc d'Interès Comunitari (L.I.C.) de Na Borges (que comprén el sistema dunar de Sa Canova, i territori comú als quatre municipis): la reclamació que fan els Ajuntaments a les administracions responsables (Conselleria de Medi Ambient, i Demarcació de Costes), a fer les tasques que lis pertoca respecte d'aquesta zona natural protegida a novell europeu: redacció del Pla de Gestió -la Conselleria fa tard, de cara als terminis de la Unió europea respecte de la Xarxa Natura 2000-, i continuació i acabament per part de la Demarcació de Costes, del projecte de regulació de l'ús públic iniciat l'any 2010. Respecte d'això darrer fa anys que els ecosocialistes artanencs reclamam que aquesta administració protegeixi el sistema dunar, i que el que ja s'ha fet, es mantingui i es vagi reparant (p. ex., preguntes Ple abril 2013, en què es feia referència a compromís de donar acabament al projecte del Cap de la Demarcación amb el Batle l'any 2012).


Resumim succintament a continuació com ha anat la moció als Ajuntaments que tenen part del seu territori en el L.I.C. de Na Borges. Ressaltar que només el PP d'Artà la va votar en contra. A Petra per exemple, hi varen votar favorablement (!)...
A Artà la moció es va aprovar la sessió ordinària del Ple de dia 26 de febrer, només amb els vots en contra del PP (3) (pàgs. 15-17).
A Petra, la moció s'aprovà en sessió ordinària dia 2 de maig, per unanimitat (PP, a favor).
A Santa Margalida, la moció s'aprovà en sessió extraordinària el passat dia 22 de juliol, amb 8 abstencions (PP, 5 i CPU, 3; pàgs. 24-25).

A Manacor avui dia 14 d'octubre, el PP i el grup PI, al govern municipal, s'han abstès.
Enllaçam a més imatges del mal estat de les instal·lacions del 2010, responsabilitat de Costas, del projecte inacabat de regulació del trànsit en el sistema dunar de Sa Canova.

dimarts, 1 d’octubre del 2013

Ajuntament d'Artà: Colló qui demani llicència

L’ajuntament oficialitza la indolència en Disciplina urbanística
S'aproven al Ple 5 ordres de demolició/restabliment de la legalitat amb l'únic vot dels ecosocialistes
La resta de grups municipals s'abstenen en les votacions

Titulava el periodista J.Ll. Ferrer un article d’opinió al “Diario de Ibiza”el 18 de setembre així: “El que pida licencia de obras es imbécil”. De la mateixa forma, podríem titular la crònica dels darrers anys a Artà com “Colló qui demani llicència” i de la situació actual, a la vista del que succeí el darrer ple de l’Ajuntament d’Artà, en sessió plenària del passat dimarts, dia 24 de setembre.
Transcorreguts dos anys de legislatura, a la fi, s'han posat de manifest les posicions definitives de tots els grups municipals respecte de la defensa del territori i de respecte per la ordenació del territori, recursos naturals, paisatge i seguretat jurídica en l'urbanisme municipal.
Els Acords de demolició o de restabliment de la legalitat que el Batle va proposar en l'ordre del dia de la sessió van ser aprovats únicament amb el vot en solitari del regidor d'IniciativaVerds d’Artà, la resta de grups es va abstenir, incloent a l’equip de govern.
Hem de lamentar que en la matèria, no s'ha produït cap canvi substancial amb l'accés al govern d'UIA en substitució d'UM (2007-2011). No hi hagut cap canvi, en relació amb l'efectiva garantia que el territori es manté (com a mínim) tal i com s'ha planificat que s'ha de mantenir
I mirau que n'hauríem d'haver tret alguna lliçó, de la gestió que s'ha fet a l'Estat espanyol, Illes, a Artà mateix, de l'urbanisme municipal les darreres dècades i de les seves conseqüències: corrupció, bombolla immobiliària, totxo-dependència, arbitrarietat com a mètode i clientelisme, etc. i mirau que pareixia que s'havia produït un canvi en el sí de la UIA, una renovació, una altra manera de fer les coses* que feia pensar que quelcom canviaria que amb el suport del nostre grup ajudaria a revertir aquesta situació.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà roman, avui per avui, encara una passa enrere del govern municipal format per la pròpia UIA amb el PSOE la legislatura 1999-2003 (en què es varen dur a aprovació 8 ordres de demolició); i una passa per darrera també del PP més ranci: com el de l'Ajuntament de Felanitx, on l'equip de govern du també a aprovació de Ple i aprova les Ordres amb els seus vots, per després obviar l'Acord i no executar. A Artà, de fet, ni aquí arribam: ni tan sols es vota a favor; en el cas del grup UIA, ni es molestaren en exposar els motius d'aquest sentit del vot.
Per altra banda, el Model de Conveni de Delegació de les competències en Disciplina urbanística en l'Agència del Consell -a què es comprometé el Batle fa uns mesos degut a la pressió a què el vàrem sotmetre els ecosocialistes (així com la delegació en el Ple de la competència d'Ordenar les demolicions que pertoqui)- que proposava l'equip de govern, no va obtenir la majoria de la meitat més un dels regidors al Ple: PP i PSOE s'abstingueren còmodament, i PI va votar en contra (!), amb el principal argument que la delegació comporta una important davallada dels ingressos pels sancionadors, i que no s'hi incloïen els expedients ja en tramitació (aquest darrer, també un argument d’Alzamora, UIA, fins fa poc). Amb els únics vots de UIA i el nostre, la proposta no va obtenir els set vots necessaris.
És a dir, que l'aprovació dels successius futurs Acords de demolició (si és que el Batle no torna a bloquejar, com ha fet fins ara, aquest darrer tràmit) que arribin al debat i votació del Ple previsiblement continuaran rebent només el vot favorable del representant de la única formació, IniciativaVerds d'Artà, que reclama seriosament l'aplicació i defensa de la normativa urbanística (bàsicament, la Llei 10/1990, de Disciplina urbanística, i les Normes Subsidiàries de l'Ajuntament d'Artà).
Com que des de l’equip de govern no es pensa executar les Ordres, s'estalvien votar-hi a favor. El missatge municipal en disciplina urbanística és clar: "Campi qui pugui!" (qui pugui pagar expedients sancionadors -aquests sí, molt àgilment tramitats). “Colló qui demani llicència!”, també a Artà, és al nostre entendre el missatge institucional. Al cap i a la fi, salvant les distàncies (competencials) entre un Ajuntament i un Parlament o l'Executiu de les Illes Balears, la postura municipal és equivalent a l'amnistia urbanística que prepara el govern de José Ramón Bauzá…

dijous, 29 d’agost del 2013

Ens preocupa la manca d'interès en transparència per part del govern municipal UIA-PI

Els ecosocialistes d'Artà reclamam transparència municipal i lamentam la total manca de progressos, i passes enrera en alguns aspectes
Si no s'avança posant a l'abast de la ciutadania les informacions publicables, no és per dificultats o problemes tècnics, sinó perquè la transparència no és prioritària a l'equip de govern format per UIA-PI

En forma de Precs i preguntes, els ecosocialistes artanencs reclamam als plenaris (veure, p. ex., les preguntes de l'apartat "Interior" formulades la darrera sessió ordinària, de juliol; o les de "transparència", de la sessió de juny) de l'Ajuntament d'Artà, que es donin passes per a millorar la informació a l'abast de la ciutadania, assegurant d'aquesta manera una més alta identificació i confiança envers l'administració municipal, i possibilitant per altra banda més participació i més consistent.
L'inici de la legislatura va ser molt prometedor, després d'una legislatura anterior caracteritzada per un altíssim grau d'opacitat: per no publicar-se, no es publicaven ni tan sols els Reglaments municipals (qüestió que es va solventar d'immediat amb el canvi de govern); s'impedia l'accés a la documentació a què tenen dret dels regidors de l'oposició; es va arribar a denunciar, davant la Guàrdia Civil, el regidor ecosocialista, per un suposat delicte de "revelació de secrets"; entre d'altres mostres evidents d'opacitat.
IniciativaVerds, per començar, vàrem forçar la periodicitat mensual de les sessions ordinàries dels Plens, de manera que especialment els grups de l'oposició tenguessin més oportunitats per participar i fiscalitzar l'acció governamental. Ben prest també, vàrem dur a aprovació del Ple (juliol de 2011), l'adaptació a la legalitat vigent, dels registres de les declaracions de béns patrimonials i les causes de possible incompatibilitat i d’activitats de tots els membres de la corporació, de forma que es possibiliti la publicació de les esmentades declaracions a la pàgina web de l’Ajuntament. En aquesta ocasió, la proposta va tenir èxit, després d'una legislatura en què ho havíem intentat diferents vegades. La sessió plenària de 29 de setembre de 2012, a la fi s'aprovaren els nous models (pàgs. 4-7), amb els vots a favor de tots menys el PP que, en aquesta ocasió, es va abstenir. Del preceptiu Informe de la Secretària, ressaltar:
[...] l’actual registre és públic i es pot consultar per qualsevol que, de conformitat amb la Llei 30/1992, manifesti ser interessat; amb la nova normativa ja no és necessari l’acreditació de la condició d’interessat, ja que es pressuposa per a tots els ciutadans, atesa la condició pública dels regidors.
Pel que fa a la possibilitat de penjar el registre a la pàgina web de l’Ajuntament, és una possibilitat, no una obligació legal, ja que la mateixa llei, abans assenyalada, remet a la normativa pròpia de l’Ajuntament.
Recordar també que amb aquesta modificació dels resitres i els models de Declaracions, resulta obligatori aportar a Secretaria informació, entre d'altres, sobre: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d’imposts sobre la renda, el patrimoni i, en el seu cas, societats.
Amb data del Ple de juliol, només el Batle, Jaume Alzamora, i Guillem Caldentey (IV), havien entregat les seves Declaracions de Béns i de Causes de possible incompatibilitat (i les han fet publicar a la web, la qual cosa, com s'ha dit, és opcional); només Alzamora i Caldentey havien presentat les declaracions de la Renda corresponents a 2011; només Caldentey ha presentat la corresponent al 2012 (de fet, ja entregava les seves declaracions, abans de l'entrada en vigor del nou model, i abans d'aquesta legislatura).
En el sí de la Junta de Govern Local, en la qual participava abans de ser expulsat de l'equip de govern, Caldentey va voler impulsar, infructuosament, que es penjassin els extractes de les sessions de les JGL, amb resultat molt pobre: al menys, va aconseguir, després de molt insistir, Informe de Secretaria al respecte, que està penjat. Ara a l'oposició, i atesa la possibilitat legal de publicar aquests extractes, ho continua reclamant atesa la importància i la gran quantitat de decisions que es prenen per part d'aquell òrgan de govern col·legiat (p. ex., contractacions). La més expressament bel·ligerant en contra, per motius de "càrrega de feina" per als administratius, era  en aquells moments Magdalena Maria Fernández (UIA, regidora d'Hisenda i Urbanisme). Qüestió de prioritats.
Els ecosocialistes reclamam, així mateix, que es publiquin les despeses que, en l'exercici de les seves funcions, fan els regidors membres de l'equip de govern; que no resulta tasca tan difícil, ho demostra el fet que mensualment, Caldentey feia publicar una taula amb les dades corresponents a la seva despesa (dietes, kilometratge, factures de telèfon, model de telèfon, etc.) quan era membre de l'equip de govern municipal. Res no indica que hi hagi interès en aquest sentit, per part de l'actual equip de govern.
Un altre aspecte que podem destacar, és el fet que la informació consultable a la web municipal, corresponent a la dedicació, sou, horari d'atenció, de l'actual 1er. Tinent de Batle, Tolo Gili (PI), no s'ha modificat en cap moment des que CxI (recentment el grup ha canviat de nom) s'incorporà a l'equip de govern el setembre de 2011, malgrat que els Pressuposts de 2013 preveien una reducció del sou d'un 25% (Caldentey quedava fora sou, només havia de percebre per les assistències). Tampoc no s'hi veu reflectit encara, l'augment de dedicació i sou aprovat el passat mes de juny amb una majoria només possibilitada pel vot de qualitat del batle, Jaume Alzamora (UIA). A rel de preguntes fetes el mes de juliol i a la vista que no es recollia aquest darrer canvi en la dedicació de Gili (a dia d'avui, encara s'informa d'una dedicació del 75% i 1.700 euros bruts de sou), vàrem saber que els mesos de febrer a juny, la reducció d'un 25% del sou acordada per Ple amb l'aprovació dels pressuposts, no s'havia arribat a aplicar mai. La qual cosa, a falta de comprovar si comporta una irregularitat, resulta com a mínim políticament reprobable pel que comporta de manca d'informació al Ple i a la ciutadania.
En conclusió, per aquests casos i d'altres (pel que respecta a les facilitats i temps d'espera per a l'accés a la documentació dels regidors de l'oposició; pel que fa a la publicació dels enregistraments sonors de les sessions plenàries (a dia d'avui, encara no està penjat el corresponent a la de juliol passat), ni publicació dels Pressuposts anuals 2013, etc.), els ecosocialistes d'Artà hem d'expressar la nostra preocupació respecte de les intencions de UIA i PI d'Artà en Transparència, i lamentar que la línia inicial aquesta legislatura de progressiu augment de la informació a l'abast de la ciutadania s'ha vist interrompuda, podent-se constatar fins i tot retrocesos.


dimecres, 24 de juliol del 2013

Proposta per harmonitzar la coexistència entre les oronelles, cabots i falzies, i els vianants al centre d'Artà

Presentaren un prec al plenari de juny perquè, d'acord amb els propietaris d'edificis afectats, s'instal·lin i mantenguin safates protectores sota els nius d'oronelles, falzies i cabots
IV proposa instal·lar i mantenir sistemes protectors que evitin la precipitació als carrers d'excrements d'oronelles i molèsties als vianants.
S'instal·larien després de l'arribada d'aquestes aus protegides a la primavera i es retirarien després de l'emigració

El vídeo d'Agustí Torres “Artà. Una altra mirada”, finançat amb fons del Pla de dinamització turística Artà Sorprèn, s'inicia i acaba amb l'espectacular vol de les oronelles sobre el cel d'Artà. No inclou però, per motius obvis, les defecacions de les aus, que es precipiten al carrer sota les barbacanes o voladesde teulada d'edificis com els de Cal Marquès, Can Jordana o d'altres, sobre tot als carrers més concorreguts, com el cas dels carrer Antoni Blanes, Rafel Blanes, C/ Major, Plaça de l'Ajuntament, etc. Unes aus insectívores, protegides, que mengen molts d'insectes (es calcula que una parella de cabots que sura 3 polls consumeix uns 2.500 moscards i altres petits insectes cada dia), però que també produeixen brutor.


Per resoldre aquest problema el regidor Guillem Caldentey va presentar un prec el passat plenari de dia 24 de juny demanant que l'ajuntament ofereixi gratuïtament un servei als propietaris d'edificis on hi ha nius d'oronelles, cabots o falzies, per tal d'evitar que les defecacions d'aquestes aus protegides caiguin al carrer i al temps per facilitar la neteja de les façanes que puguin resultar embrutades.


La proposta que presenten al Ple de juliol, en forma de moció, inclou un petit croquis, on es presenta un sistema de safates desmuntables que es poden llevar una vegada les aus emigren, els mesos d'agost al setembre, i reinstal·lar-les novament cada primavera amb ocasió del retorn de les aus i nou anidament. Cada vegada que es desintal·lin els servis municipals hauran de procedir a una neteja anual. Les safates van suportades sobre uns peus lleugers adosats a la paret, un pam i mig sota els nius. El batle es va comprometre a fer-la arribar als tècnics municipals d'urbanime.


Al debat a què va donar lloc la proposta ecosocialista, el batle va adduir que ja havia encarregat una neteja de les defecacions existents a Cal Marquès, (i solament en aquest edifici) obviant que a més de la brutor actualment existent, el problema de les caigudes d'excrements sobre els vianants no es soluciona fent net, sinó evitant que en caigui més, sobre tot a les zones més turísticas del casc urbà.

El tema de les oronelles fa anys que es tracta a la Sala: els ecologistes fa anys ja havien denunciat l'eliminació dels nius a Ca'l Marqués i ara, aprofitant les possibilitats del Pla de dinamització turística Artà Sorprèn, presenten una proposta en positiu, que solucioni el problema de la brutor generada per aquestes aus tant als vianants com als propietaris dels edificis on hi ha nius.

dimecres, 10 de juliol del 2013

Reclamen l'ús públic dels patis del CEIP Na Caragol i de l'Institut Llorenç Garcias i Font fora de l'horari escolar i la retirada de les porteries de futbet i els enreixats de la plaça de Na Caragol


 [Per a més imatges, pitjau aquí]

IVerds i PSOE reclamen l'ús públic dels patis del CEIP Na Caragol i de l'Institut Llorenç Garcias i Font fora de l'horari escolar i la retirada de les porteries de futbet i els enreixats de la plaça de Na Caragol
PSOE i IVerds denuncien que el batle ha convertit innecessàriament la plaça de Na Caragol en un corral insegur pels nins més petits i per vianants del carrer Pere Amorós
L'enreixat i les porteries de futbet s'han instal·lat terme sense cap participació dels usuaris afectats, ni dels tècnics municipals d'urbanisme, ni de Serveis Educatius Municipals provocant el risc de pilotades pels nins més petits

PSOE i IniciativaVerds reclamen l’eliminació de l'enreixat instal·lat a a la plaça Na Caragol i que separa la zona de jocs infantils de la resta de la plaça, així com les dues porteries de futbet que atrauen a al·lots i adolescents a aquest espai fins ara utilitzat sobre tot per nins petits. No té sentit instal·lar porteries de futbet a una plaça pública quan al costat estan els patis del CEIP Na Caragol i de l'IES Llorenç Garcies, que són llocs molt més adequats per la pràctica esportiva lliure de preadolescents i adolescents, que efectivament a hores d'ara no tenen espais d'ús lliure.

Responent a les preguntes del regidor verd, Guillem Caldentey, al plenari de 25 juny el batle, Jaume Alzamora (UIA), va confirmar que les instal·lacions d'enreixats i porteries de futbet s'havien fet al marge dels tècnics municipals (Serveis Educatius Municipals o Serveis d'Urbanisme) i al marge de qualsevol procediment de participació ciutadana, contravenint obertament els protocols contemplats dins qualsevol projecte educatiu de poble, compromisos que l'Ajuntament d'Artà va contraure per unanimitat en plenari a la legislatura 1999-2003.

Aquest incompliment s'ha traduït en la preocupació de les mares i pares d'e nins petits que a més de veure reduït el seu espai de jocs mitjançant un enreixat que li dóna un cert aire de galliner, veuen incrementat el risc que rebin pilotades dels al·lots majors que es fan els amos de la plaça.

Aquesta conversió de la plaça en pista de futbet, a més de crear problemes als usuaris més petits, i tenir un més que discutible efecte estètic, és absolutament innecessària, perquè bastaria que el batle, acordàs amb l'equip directiu del CEIP Na Caragol i de l'IES Llorenç Garcies i Font l'ús públic fora d'horari escolar (sobre tot ara, en vacances d'estiu) dels patis del col·legi públic i del veïnat IES Llorenç Garcias i Font. Al mateix plenari va sorprendre que el batle afirmés que estaven molt avançades les negociacions amb la Conselleria d'Educació per obrir a l'ús públic els patis de l'Institut, que són de titularitat de la Conselleria d'Educació mentre que no va moure un dit per obrir a l'ús públic els patis del col·legi públic Na Caragol, que són de titularitat municipal. Cal recordar que als pressupostos municipals hi ha una partida pressupostària per fer front a les obres per poder habilitar la pista de l'Institut i poder oferir-la al poble d'Artà, cosa a la qual es va comprometre l'equip de govern en diverses ocasions.

Per IVerds i PSOE és ben hora que el batle es deixi d'iniciatives personals desnortades, al marge dels serveis tècnics municipals i obri els procediments de participació ciutadana que diu promoure, però que no es concreten a la seva pràctica política.

dimecres, 26 de juny del 2013

La reculada del Batle amb el compromís de delegar en el Ple la resolució dels expedients de demolició si no els agafa l'APLUTM permet una "treva temporal"

Després de mig any de propostes i denúncies polítiques per part dels ecosocialistes per comportament prevaricador
El Batle d'Artà formula una proposta de delegació en l'APLUTM de la vigilància urbanística i aplicació de la Llei que inclouria els expedients en tramitació, i es compromet a delegar en el Ple la resolució d'aquests, en el cas que l'Agència finalment no els inclogués en el Conveni
Els ecosocialistes tornam a donar mostra de paciència davant el canvi de criteri del màxim responsable municipal, que assumeix a la fi que els expedients s'han de resoldre, i retiram del debat del Ple temporalment la proposta ja reiterada, que la resolució es delegui en el Ple atès que el Batle no resol

Ahir vespre el Ple d'Artà va aprovar, amb el vot a favor d'UIA-CxI, PSIB-PSOE i IniciativaVerds d'Artà i abstenció del grup municipal del PP, la moció que presentava l'equip de govern liderat per Jaume Alzamora (UIA), consistent en "la delegació de les competències de la disciplina urbanística a l’Agència de la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca [en endavant, "APLUTM"]. L'acord 2on. d'aquesta proposta inclou ques es sol·liciti a l'Agència que també es faci càrrec "de tots els expedients iniciats en aquesta legislatura", extrem que els ecosocialistes consideram molt probable que no accepti l'Agència insular, ateses les informacions de primera mà per part de tècnics de la mateixa, així com pel fet que això mai no s'ha donat i en el mateix model de Conveni (que a dia d'avui han signat ja 7 Ajuntaments) publicat a la web d'aquell organisme es diu a l'Estipulació 3a., literalment, que: "Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal.". No obstant, segons informà al Ple el Batle d'Artà, en reunió mantinguda amb Mauricio Rovira (President de l'Agència) dimecres passat, aquest no hauria tancat la porta a analitzar la possibilitat d'assumir els expedients ja en tramitació.
Els ecosocialistes artanencs votàrem i votarem a favor de la delegació d'aquestes competències com a mal menor, davant l'evidència que, avui per avui, no existeix en la nostra Corporació un Batle o potencial Batle (òbviament a part del nostre regidor), que tengui el coratge ni la determinació necessàries per donar integral compliment a la Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística (inclosa la part "agre" de la mateixa, és a dir, en determinats casos, haver d'Ordenar la demolició d'algunes obres, quan aquestes no són legalitzables), i malgrat la renúncia a obtenir nous ingressos en la forma dels expedients sancionadors (la part "dolça" de la disciplina urbanística, i que permet, per exemple, escometre importants inversions com ara obres d'asfaltat, o futures inversions necessàries per a l'habilitació d'un Punt verd a la Colònia de Sant Pere).
Per altra banda, cal recordar que els ecosocialistes proposàrem l'anterior legislatura en diferents ocasions aquesta delegació de competències sense èxit i enfront de l'inactivitat d'un equip de govern de diferent color, liderat per l'antiga UM. Si en aquesta legislatura encara no ho havíem fet, ha estat per diferents motius: en primer lloc, la confiança que Jaume Alzamora no cauria en la mateixa típica i vulgar perversió en l'aplicació de la Llei, consistent en deixar-la en una bona tramitació de l'expedient sancionador, i oblidar i bloquejar conscientment i amb coneixement que s'ha de fer tot el contrari, la tramitació íntegra de l'expedient de restabliment de la legalitat (coneguts popularment com "expedients de demolició"). En segon lloc, perquè actualment l'APLUTM està dominada pel PP, partit que no es caracteritza en el nostre mode de veure, per una sensibilitat especial envers la protecció del territori i els recursos naturals, la seguretat jurídica dels béns comuns, el paisatge, etc. (era, pensàvem a començaments de la legislatura, com posar la guineu a guardar les gallines: cosa que, com s'ha demostrat, és el que passa, tammateix, en un equip de govern liderat per UIA en companyia de CxI, malgrat pel que fa a aquesta darrera formació, que algun líder de El Pi, com Jaume Font, declari aquests dies públicament que "és partidari d'aplicar [la] disciplina fins [al] final [i] tomar", veure piulada de @sermallorca ahir a les 14.36 h.).
El Batle d'Artà va formular el compromís que, si a efectes del Ple de juliol, l'APLUTM es pronuncia en el sentit que -com sospitam que ha de passar- no assumeix els expedients en tramitació dins del conjunt de competències que mitjançant Conveni s'acordi amb l'Ajuntament, delegarà les competències que té atribuïdes pel que fa a la resolució dels expedients de restabliment de la legalitat en el Ple, que és el que proposàrem el passat mes de maig, i el que tornàvem a proposar ahir en la sessió ordinària del Ple de juny. Aquesta reculada en forma de compromís clar i ferme, juntament amb la sorprenent actitud oberta del conseller del PP Mauricio Rovira respecte de la possible assumpció dels expedients de restabliment en tramitació, ens va possibilitar (fent un nou esforç de paciència i confiança en el Batle) retirar en aquestes condicions molt concretes la nostra moció, a l'espera de notícies de l'APLUTM pel que fa a aquest tipus d'expedients, i que el Batle, si s'escau, complirà amb la seva paraula.
Els ecosocialistes d'Artà hem denunciat en diferents ocasions que la no resolució dels expedients de restabliment de la legalitat (mitjançant Decret d'Ordre de Demolició) per part del Batle d'Artà, així com el fet de no voler delegar aquesta competència en òrgan de govern col·legiat (ja fos Junta de Govern Local, com reclamàvem abans que se'ns expulsàs injustament, ja fos el Ple), és en el nostre punt de vista una actuació política clarament caracteritzable com de prevaricació.
De fet, els mesos d'ençà que (per aquest mateix motiu) el Batle va cessar de tots els càrrecs el nostre regidor, la nostra tasca ha consistit, en aquest tema, en fer propostes de delegació de la competència, i deixar un rastre clar i evident, que el Batle actua (millor dit: no actua) amb perfecte coneixement que ho ha de fer. En el sentit del coneixement del que diu el corpus normatiu, a part de tot l'exposat des de fa mesos en concret sobre la Llei 10/1990, de Disciplina urbanística, la darrera sessió de la Comissió Informativa en què es va exposar la nostra moció, el gruix de la intervenció del regidor Caldentey consistí senzillament en llegir determinats articles de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Ahir, el regidor Caldentey va expressar, en el moment que pels motius anteriorment smentats, retirava la moció, que vigilaria amb zel extrem el compliment de la paraula donada al Ple per part del Batle pel que fa al compromís de delegació en el Ple, cas que l'APLUTM no es fes càrrec dels expedients en tramitació. Va afegir que entenia que, retirant la moció, d'alguna manera, els ecosocialistes es feien partíceps de la dinàmica pervertida d'aplicació prevaricadora de la Llei per part del Batle, i que aquest era un motiu més per aquesta vigilància estreta. Els ecosocialistes tenien previst dur a la Fiscalia, avui dia 26, el cas, si no s'haguessin produït els fets anteriorment descrits (de presentació de la moció per part de l'equip de govern de delegació de les competències en l'APLUTM, inclosos els expedients en tramitació, i de formulació de compromís clar i concret per part del Batle de delegar-los al Ple si l'Agència no els assumeix), per informar-la d'un possible cas de prevaricació. Ens situam, per aquests motius, en una fase d'alto el foc o treva temporal.