dijous, 15 de maig del 2014

Ple extraordinari 14 de maig: el nostre resum i postures

Sou del Batle, Bartomeu Gili (El PI)
Ahir a Ple extraordinari, votàrem abstenció al sou del batle B. Gili (14 pagues de 2.871,20 € bruts), pels dubtes consistents que assumeixi la seva obligació d'aplicar, culminant-la, la disciplina urbanística. Pel que ens informà, ahir mateix havia signat Ordres de demolició (com l'anterior Batle a partir del moment que reassumí la competència que prèviament havia delegat en el Ple). No consideram suficient la firma de les Ordres -que al cap i a la fi no significa res més que posar-nos a l'alçada d'Ajuntaments governats pel PP com el de Felanitx-, es tracta d'un procediment reglat que ha de culminar amb el restabliment de la legalitat, de manera subsidiària si s'escau; ben igual que quan es firma una multa per impagament d'imposts, que la maquinària no atura fins al cobrament del degut, passant per l'embargament de comptes bancaris i/o béns si és necessari.

Sou del 1er. Tinent de Batle, J. Alzamora (UIA)
Precedents
Pel que fa al sou del primer tinent de Batle, J. Alzamora, votàrem en contra de la proposta de dedicació exclusiva amb el 90% del sou del Batle (això és, 14 pagues de 2.584,08 € bruts). Ens ho haguessin posat un poc difícil en el cas que se'ns hagués proposat un sou com el que havíem deixat aprovat amb els Pressuposts de 2013, en què el del 2on. Tinent de Batle (14 pagues de 1.700 € bruts segons s'acordà en Ple de 28 de setembre de 2011) del moment se'l reduïa un 25% (cosa que mai no s'arribà a materialitzar; el nostre, llavors teníem 1er. Tinent de Batle, de 14 pagues de 1.300 € bruts, s'eliminava completament). Per altra banda, recordar que ja havíem votat en contra d'aquest sou que ara es tornava a proposar (amb diferència d'IPC:
14 pagues de 2.576,35) el passat mes de juny, que s'Acordà apujar el sou del primer tinent de batle, Tolo Gili, amb majoria de l'equip de govern per absència d'un regidor del PP.
Hem de dir, que tampoc des de l'equip de govern ningú no ens va demanar ni consultar res al respecte, es veu que el tema es devia tenir aparaulat amb el PP.

Sobre la gestió de l'Àrea de Medi Ambient de J. Alzamora els darrer any i mig
Vàrem esmentar també com a motivació del vot en contra, la mala gestió feta en àrees com Medi ambient per part de Jaume Alzamora, qui el dia de la nostra expulsió de l'equip de govern ens acusà d'haver fet una mala gestió amb residus i neteja viària. Bé, nosaltres consideram que la gestió del portaveu dels Independents d'Artà no ha estat positiva en el moment que ha fet tot el possible per no esclarir com és que durant anys l'empresa concessionària no fes la recollida porta a porta (domiciliària) de diferents fraccions de residu amb la reclamació que s'escaigués per aquest concepte a banda d'altres incompliments contractuals; en el moment que va posar un tècnic informàtic a coordinar aquests temes, quan aquest no és capaç de mantenir al dia i prou ben gestionats els equipaments i sistemes informàtics municipals (entre d'altres conseqüències, que multitud de dades confidencials i personals han estat al descobert durant anys); i altres defectes que en el nostre parer contenien les bases de licitació de la nova concessió, que hem publicat en diferents ocasions (principalment, l'eliminació de qualsevol tipus de clàusula social).
El psib i el PP oferiren deixar el tema damunt la taula i propostes alternatives de sou, però no s'acceptà. Així les coses, el sou del primer tinent de batle va quedar rebutjat, amb 5 vots a favor (faltava una regidora d'UIA), i set vots en contra.


Altres qüestions
Per acabar, es va aprovar la nova licitació de la neteja viària i recollida de residus a la UTE Urban serveis, atès el dictamen favorable de Madrid a qui s'havia hagut de consultar per part de l'Ajuntament.

Vàrem expressar al Batle, per acabar, que transmitís a la nova Delegada de Batlia a la Colònia de Sant Pere, Margalida Munar, la nostra disposició a col·laborar amb ella per a allò que ens pugui necessitar, desitjant-li coratge, sort i encerts en la seva gestió el que resta de legislatura.