dijous, 14 de gener del 2010

Sa Canova, gener de 2010: Inici de les obres del Projecte d'Ordenació de l'ús públic de la Demarcació de Costes de l'Estat


Per acabar-ho, d'arreglar, s'estan instal·lant 4 passarel·les de fusta
que travessen perpendicularment el primer cordó de dunes, per a convidar els banyistes
a transitar pel camí que es consolida amb aquestes primeres obres.
D'aquesta manera, es crea per part de l'administració un nou ús, que ningú no havia reclamat,
i que no existia gairebé en el passat (repetim que només els infractors en vehicle tot-terreny i a cavall passaven per dins de les dunes)

Fig. 1: Esquema transversal del sistema dunar. El corredor interdunar és la zona més sensible del sistema dunar, i és la depressió entre les foredunes i les primeres dunes mòbils.Imatge extreta de: Rodríguez-Perea, A.; Servera, J. & Martín, J. A. (2000): Alternatives a la dependència de les platges de les Balears de la regeneració artificial continuada: informe Metadona. Col·lecció Pedagogia Ambiental, 10, Universitat de les Illes Balears.


En aquesta imatge, es pot observar el mal estat d'un tram de la part de transició de les dunes mòbils o embrionàries a semifixes (corredor interdunar), i una duna ben malmesa, al fons. Totes les fotos són d'avui dia 14 de gener.


Els operaris duen a terme aquesta primera obra del projecte d'estabilització. Amb aquesta obra, es ve a consolidar la "pista" o "camí" que no hi hauria d'estar: conseqüència, per una banda, del trànsit de vehicles, i factor de degradació, per l'altra en alterar el natural intercanvi de sediments, per la manca de vegetació.


Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen la consolidació, al sistema dunar de Sa Canova, d'un camí que posa en perill la preservació d'aquest espai
Les obres que es duen a terme actualment varen ser al·legades en contra pels ecosocialistes artanencs, el GOB i la ALCAIB, i les al·legacions no han estat informades ni respostes

Aquesta darrera setmana, s'ha iniciat l'execució el Projecte d'Ordenació de l'ús públic del sistema dunar protegit (ANEI i Lloc d'Interès Comunitari: figura europea de protecció) de Sa Canova. Els Verds-Esquerra com d'altres organitzación ecologistes havien insistit en el passat en la necessitat que l'Administració intervingués en aquest espai natural davant la presència de factors de degradació del mateix (especialment, el pas incontrolat de vehicles i cavalls per les dunes): vegeu, per exemple, el comunicat de Els Verds-Esquerra de juliol de 2008, en el que es demanava l'execució del projecte presentat l'any 2007, després que un primer projecte de 2001 quedàs en el calaix per sempre.

Correctament en temps i forma, Els Verds-Esquerra d'Artà, l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes (ALCAIB), com el GOB (accediu a les al·legacions d'ALCAIB; a les al·legacions del GOB; accediu a les al·legacions de Els Verds-Esquerra d'Artà), varen presentar al·legacions al projecte el mes de novembre de 2007 i, fins fa ben poc, totes tres entitats entitats havíem estat optimistes tant amb l'objectiu i línies generals del projecte de la Demarcació de Costes de l'Estat espanyol a les Illes Balears, com amb el tarannà receptiu del Cap de la Demarcació, que semblava disposat a incloure les al·legacions de les entitats (coincidents en molt alt grau) al projecte.

L'optimisme va acabar, sobtadament, aquesta setmana passada, quan Els Verds-Esquerra vàrem poder comprovar que es donava inici a l'execució del projecte.... justament amb les obres incloses en el projecte més criticades i amb més argumentacions en contra a les al·legacions de totes les entitats al·legants: la consolidació del "camí" paral·lel a la línia de la mar a la zona més sensible de tot el sistema dunar ("corredor interdunar"), mitjançant el seu acordonament.
La zona de corredor interdunar és, com s'ha dit, una de les més sensibles i importants en un sistema dunar, atès que permet la mobilitat de la primera duna i per tant la protecció del camp dunar enfront a les situacions de temporal marítim. Com es pot observar a la primera imatge d'aquest comunicat, la zona de corredor interdunar de Sa Canova manifesta una situació de degradació molt important i avançada, fet que es comprova, per altra bana, en la mala situació de conservació del primer cordó dunar, vorera la mar.

La mala situació del corredor interdunar i el sistema en general, ha estat propiciada per la manca total de regulació dels usos per part de les administracions, propiciant la circulació de cavalls i vehicles motoritzats indiscriminada entre les primeres dunes i les posteriors, eixamplant aquest corredor interdunar dins a la formació d'un camí consolidat de dimensions no habituals ni sostenibles en aquests ecosistemes.

La immensa majoria dels usuaris d'aquest espai natural protegit, els banyistes i passejants, acostumen a circular per la zona més propera a la mar, i no s'endinsen dins l'interior del sistema dunar. Els banyistes que utilitzen la platja discorren en la seva major part per la zona més propera a l’aigua, i no existeix cap necessitat per què ho facin per un altre itinerari.
Denunciam la consolidació d'aquest camí paral·lel a la costa que discorre entre les primeres dunes i que aquest passi a ser el principal itinerari de la zona, des del qual, a més a més, i per agrujar el problema, s’accedeixi a la platja mitjançant passarel·les de fusta. Resulta molt més còmode transitar sobre la platja i si aquest camí es va obrir en el seu moment i es manté obert avui en dia no és per l’acció del trànsit a peu, sinó per l’acció erosiva de la circulació de vehicles i de cavalls. La circulació dels vehicles motoritzats per aquest espai natural costaner està prohibida per la Llei de Costes com per l'ordenança municipal de circulació de vehicles als espais naturals protegits del terme municipal d'Artà. Pel que fa a la prohibició del trànsit a cavall, aquesta es troba contemplada en el Pla especial de protecció de l'ANEI de Sa Canova d'Artà. Desembre de 1989. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Direcció General de Medi Ambient, que diu que s'hi prohibeix quasevol tipus de circulació, inclosa la de ramat equí, muntat o no, a través de les dunes litorals.

Els Verds-Esquerra d'Artà denunciam, per aquests motius, que evidentment les nostres al·legacions en aquest sentit no han estat tingudes en compte, no han estat respostes i, segurament, ni tan sols informades. Tampoc les altres entitats al·legants (GOB i ALCAIB) han rebut cap resposta a les seves al·legacions.

Per altra banda, Els Verds-Esquerra d'Artà hem presentat una denúncia a la Conselleria de Medi Ambient, per a que comprovi que les obres tenen els permissos necessaris. Sospitam que les obres es podrien estar duent a terme amb un informe desfavorable del Comité Xarxa Natura 2000, òrgan depenent de la Comissió Balear de Medi Ambient que ha d'informar , preceptivament i vinculantment, qualsevol obra o projecte que s'hagi d'executar dins un espai protegit amb una figura europea de protecció. Sa Canova forma part del LIC de Na Borges, i demanam a la Conselleria de Medi Ambient que comprovi que les obres s'han iniciat amb informe favorable d'aquell Comité. Si no fos així, la Conselleria hauria d'expedientar la Demarcació de Costes, i paralitzar immediatament les obres.

Què n'ha dit la premsa:
Diario de Mallorca (18-01-2010): Els Verds-Esquerra alertan de que las dunas de sa Canova están en peligro.
Diari de Balears (19-01-2010): Els Verds-Esquerra d'Artà temen per Sa Canova.

4 comentaris:

neus ha dit...

Quin desastre... no tinc paraules... perquè sempre s´han de fer les coses de la pitjor manera possible?

Anònim ha dit...

digau que fan malement, aportau una manera adequada de fer les coses bé

Unknown ha dit...

Benvolgut/a anònim/a (del comentari d'avui cap a les 10: "digau que fan malement, aportau una manera adequada de fer les coses bé"),

No entenc el teu comentari:
1. Has llegit l'escrit de denúncia?
2. T'has mirat les al·legacions a les quals s'hi fa referència, i que estan penjades per a que hi accediu de manera tan senzilla com fer-hi un click a damunt?

Perdona'm que ho digui així, però comentaris com el teu en el sentit "és que només criticau, i no aportau res ni feis crítica constructiva" (si és que ho he entès bé) són, a la vista d'aquest cas per exemple, no només falsos, sinó llisa i clarament fora de lloc i absurds.

Guillem Caldentey Crego
regidor

PS: I tú, benvolgut/a anònim/a, que ens pots aportar res; les teves al·legacions al projecte, per exemple, o algun suggeriment per mirar que les coses es facin millor en el futur, o alguna crítica a les nostres al·legacions o a la nostra postura en aquest cas? T'agrairíem que ens els comentassis.

neus ha dit...

Per a la anònima mandrosa que xerra sense llegir, bàsicament i en dues paraules:
PROBLEMA: el que s´està fent malament aquí és construir un camí que destrueix la part més delicada de les dunes (precissament aquella a on no s´hauria de transitar)
SOLUCIÓ: La solució és ben senzilla, establir com a via de trànsit una part de la platja que no sigui tan extremadament sensible, la primera linia de mar, per exemple (on no hi creix vegetació)