divendres, 17 d’octubre del 2014

L'Ajuntament d'Artà no reclama allò pagat en concepte de "Cèntim sanitari"

Dimecres passat, dia 15, vàrem donar entrada a una nova Instància, dirigida a la regidora d'Hisenda i Urbanisme, M. Maria Fernandez (UIA), insistint en la necessitat de procedir a la reclamació, davant l'Estat espanyol (Agència Tributària), com davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'allò que pertoqui recuperar l'injustament pagat anys anteriors en concepte d'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), popularment conegut com "Cèntim sanitari".
Hem considerat obligatori fer-ho, davant la manca de qualsevol tipus d'actuació, fins a dia d'avui, per part de l'Ajuntament, en el sentit anteriorment exposat de procedir a la reclamació.
Ja dia 28 de febrer, l'endemà de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considerava no ajustat a dret comunitari aquest Impost creat pel govern de J. M. Aznar i aplicat també per algunes Comunitats Autònomes, com la nostra, vàrem fer-ho saber per escrit al nostre Ajuntament per escrit, així com sol·licitàrem que es procedís amb la reclamació:


Dos mesos després, a la vista que res no indicava que des de l'Ajuntament es donassin per assabentats ni, molt menys, actuassin de la manera convenient en defensa dels interessos municipals, vàrem dur a Ple una Moció en què, a més de reiterar el ja exposat, es proposava també facilitar a la ciutadania i sobre tot, empreses (pocs ciutadans arxiven les factures dels carburants, no així algunes empreses i institucions públiques, com és, per exemple, el cas dels Ajuntaments), la informació i els canals oportuns per a procedir a la reclamació. La Moció va ser aprovada, el Ple de dia 29 d'abril, per unanimitat.
Com dèiem a l'inici d'aquest escrit, el passat dimecres, dia 15, hem hagut de tornar a insistir a la responsable d'Urbanisme i Hisenda de l'Ajuntament a través d'Instància, fent una repassada de tot l'anterior, introduint-hi a talla informatiu, per la seva importància i gravetat, el concepte de la prescripció de les quantitats a recuperar (extret de la pròpia web de l'AEAT), així com insistint en la publicació a la web de les infos que pertoqui, al menys, accés directe a la secció web de la AEAT (que hi reflectim literalment copiant-hi la URL) per a recuperar aquest concepte impositiu -cosa que, com hem dit, també figurava a la Moció en forma d'Acord. Cada dia que passa sense reclamar, es perden doblers.
Hem sabut, mentres tant, que a altres Ajuntaments sí s'ha procedit amb les oportunes reclamacions. Són per exemple els casos del de Manacor (on esperen ja un abonament d'uns  12.000 euros), i del de Pollença (on esperen que lis siguin retornats uns 7.000 euros). També s'ha sabut a finals del passat mes de setembre a través de la premsa, que Hisenda ja està disposta a abonar aquesta devolució de manera que es produeixi a finals d'any (una quantitat total prevista d'uns 13.000 milions d'euros).
Per la nostra part poca cosa més que dir ni fer, a banda de lamentar profundament el desinterès mostrat pels responsables municipals que a dia d'avui encara no han donat cap tipus d'instrucció als funcionaris, que no posaran segurament de la seva butxaca allò que s'hagi deixat de percebre en conseqüència de l'omissió de iniciar aquest procediment a temps ni dimitiran. També es tracta d'un nou exemple d'incompliment dels Acords del Ple, encara que aquests siguin, com és el cas, compartits per tots els grups, inclosos els que conformen l'equip de govern municipal (UIA + PI).