diumenge, 2 de novembre del 2014

(Mal)Estat de la tranparència a l'Ajuntament d'Artà

Cap progrés i degradació en aspectes com la informació a la Corporació en Plens i Comissions Informatives

IV d'Artà reclamam transparència: que es mantinguin i es doni continuïtat a les passes donades la primera meitat de legislatura
Des de juny de 2013 demanam la publicació de les despeses dels regidors de l'equip de govern; a partir del passat mes d'abril, s'han deixat de publicar les actes de les reunions de la Junta de Govern Local (JGL).

Iniciativa Verds d'Artà hem de lamentar les passes enrere pel que fa a impuls de la transparència municipal s'han pogut observar aquest any 2014, i la poca sensibilitat en en general envers la transparència de l'equip de govern format per UIA i PI.
Si bé a inicis de la legislatura, al govern estant i a pesar de tots els grups municipals vàrem aconseguir que al menys les sessions plenàries fossin mensuals i no bimensuals; un raquític Informe de Secretaria sobre si es pot i com publicar les actes de les reunions de la JGL, que va comprometre mínimament a anar fent feina de cara a la publicació progressiva d'aquestes actes; si bé a la fi es va aprovar modificar els models de Declaracions de Béns patrimonials i causes de possible incompatibilitat, d'acord amb la Llei del Sòl de 2007); i si bé el nostre regidor feia publicar a la web amb periodicitat mensual les seves despeses al marge de les salarials (i amb el canvis que es donassin) pròpies de l'exercici del seu càrrec; aquestes petites passes es demostren a dia d'avui totalment mancades de continuïtat, i molt menys, de progressió.
Pel que fa a l'esforç personal de cada un dels regidors (13) fent publicar les declaracions de la Renda i Declaracions de Béns patrimonials, de tota la Corporació només han publicat íntegrament el nostre regidor i J. Alzamora; Paula Ginard (PSIB) s'hi ha afegit amb la declaració de la renda darrerament i Tolo Gili discontínuament i declaració de la renda només.
El passat dimarts, amb ocasió de la sessió ordinària del Ple, demanàrem per dotzena vegada que es facin públiques les relacions mensuals de despeses dels regidors de l'equip de govern originades en l'exercici del seu càrrec (telèfon, dietes, maquinari, mòbils, etc.); com feia el nostre regidor, res tampoc tan difícil.
Demanàrem també que es recuperàs la publicació de les actes de les reunions de la JGL, publicació misteriosament paralitzada des del passat mes d'abril.
Tornàrem a expressar com la resta de grups municipals a l'oposició, el nostre malestar pel retràs sistemàtic i acumulatiu, en l'aprovació de les actes de les reunions del Ple i les Comissions Informatives (dimarts s'aprovà l'acta de la sessió del Ple del mes de gener).
També va ser motiu de protesta de l'oposició, que els darrers mesos a la web municipal no es pengin, com s'havia fet fins al darrer mes de juliol, per a l'accés públic i general, els materials a tractar en les sessions del Ple: és el que ha començat a succeïr les sessions de setembre i d'octubre, i suposa un evident retrocés pel que fa a l'accés públic i coneixement dels temes a tractar, amb anterioritat i amb posterioritat a la celebració del Ple. Hem estat nosaltres els que els hem publicat i posat a disposició pública: Setembre; Octubre.
Hem de lamentar també profundament i denunciar la manca d'informació i fins i tot formulació de falsedats per part dels regidors de l'equip de govern tant en Comissions Informatives com en els mateixos Plens, com ara que s'asseguràs el mes de setmbre en Ple per part de J. Alzamora que les càmeres de videovigilància del Punt Verds de la Colònia no necessitaven autorització per part de Delegació del Govern, o per part del Batle en Comissions Informatives l'octubre en el sentit de mantenir que els representants dels treballadors no estarien d'acord amb la contractació d'un tècnic de Medi Ambient (amb l'escala TAE, escala A1 de l'Administració), quan el mes de març el sindicat CCOO entrava un escrit sol·licitant que es convocàs aquesta plaça i una altra de TAE de les vacants existent des del 2011, per a recursos humans.